Kuva -

TVK:n tiedote 27.10.2017

Tapaturmavakuutuslain mukaiset euromäärät vuonna 2018

Tapaturmavakuutuslain 60 §:ssä tarkoitetut euromäärät ja tapaturmakorvaukset tarkistetaan työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisella palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:n mukaisella työeläkeindeksillä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on 26.10.2017 vahvistanut vuoden 2018 palkkakertoimeksi 1,391 ja työeläkeindeksiksi 2548.

Tapaturmavakuutuslain 60 §:ssä tarkoitetut euromäärät sekä 24 b §:n 1 momentissa tarkoitetun tulosovitusperusteen euromäärä ovat vuonna 2018 seuraavat:

1. TapVakL 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu pientyönantajan omavastuu: 116,00 €

2. TapVakL 11 §:ssä tarkoitettu korvaus, joka enintään voidaan periä vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneeltä työnantajalta: 2 330,00 €

3. TapVakL 16 §:n 3 momentissa tarkoitettu hautausapu: 4 840,00 €

4. TapVakL 20 §:n 2-4 momentin haittalisät:

  • ylin haittalisä 29,41 €/pv
  • keskimmäinen haittalisä 19,85 €/pv
  • alin haittalisä 8,83 €/pv

5. TapVakL 20 a §:n 2-4 momentin lisät:

  • korotettu vaatelisä 2,35 €/pv
  • vaatelisä 0,59 €/pv
  • opaskoiralisä 5,88 €/pv

6. TapVakL 24 b §:n 1 momentissa tarkoitetun tulosovitusperusteen määrä: 27 541,50 €

7. TapVakL 28 §:n 6 momentissa tarkoitettu vähimmäisvuosityöansio: 12 810,00 €

8. TapVakL 60 a §:n 4 momentissa sanotun korvauksen korotuksen pienin määrä: 7,50 €

Tapaturmavakuutuslain mukaiset euromäärät vuonna 2018 ja neljänä sitä edeltävänä vuonna käyvät ilmi seuraavasta taulukosta:

Euromäärät ja indeksiluvut vuosina 2014-2018.

Indeksijärjestelmästä 1.1.2005 alkaen ks. Tapaturma-asiain korvauslautakunnan kiertokirje 1/2005.

Lisätietoja: lakimies Annu Vento, TVK, puhelin 0404 504 265

27.10.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

Jaa

Etsitkö näitä:

;