Kuva -

Tapaturmavakuutuslain mukaiset euromäärät vuonna 2019

Tapaturmavakuutuslain 60 §:ssä tarkoitetut euromäärät ja tapaturmakorvaukset tarkistetaan työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisella palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:n mukaisella työeläkeindeksillä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on 25.10.2018 vahvistanut vuoden 2019 palkkakertoimeksi 1,417 ja työeläkeindeksiksi 2585.

Tapaturmavakuutuslain 60 §:ssä tarkoitetut euromäärät sekä 24 b §:n 1 momentissa tarkoitetun tulosovitusperusteen euromäärä ovat vuonna 2019 seuraavat:

1. TapVakL 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu pientyönantajan omavastuu: 119,00 €

2. TapVakL 11 §:ssä tarkoitettu korvaus, joka enintään voidaan periä vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneeltä työnantajalta: 2 370,00 €

3. TapVakL 16 §:n 3 momentissa tarkoitettu hautausapu: 4 910,00 €

4. TapVakL 20 §:n 2-4 momentin haittalisät:

  • ylin haittalisä 29,84 €/pv
  • keskimmäinen haittalisä 20,14 €/pv
  • alin haittalisä 8,96 €/pv

5. TapVakL 20 a §:n 2-4 momentin lisät:

  • korotettu vaatelisä 2,38 €/pv
  • vaatelisä 0,60 €/pv
  • opaskoiralisä 5,97 €/pv

6. TapVakL 24 b §:n 1 momentissa tarkoitetun tulosovitusperusteen määrä: 28 057,50 €

7. TapVakL 28 §:n 6 momentissa tarkoitettu vähimmäisvuosityöansio: 13 050,00 €

8. TapVakL 60 a §:n 4 momentissa sanotun korvauksen korotuksen pienin määrä: 7,64 €

Tapaturmavakuutuslain mukaiset euromäärät vuonna 2019 ja neljänä sitä edeltävänä vuonna käyvät ilmi seuraavasta taulukosta:

Euromäärät ja indeksiluvut vuosina 2015-2019.

Indeksijärjestelmästä 1.1.2005 alkaen ks. Tapaturma-asiain korvauslautakunnan kiertokirje 1/2005.

Lisätietoja: lakimies Merja Salonen, TVK, puhelin 0404 504 229

26.10.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;