Kuva -

Tapaturmavakuutuslain mukaiset euromäärät vuonna 2020

Tapaturmavakuutuslain 60 §:ssä tarkoitetut euromäärät ja tapaturmakorvaukset tarkistetaan työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisella palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:n mukaisella työeläkeindeksillä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on 24.10.2019 vahvistanut vuoden 2020 palkkakertoimeksi 1,446 ja työeläkeindeksiksi 2617.

Tapaturmavakuutuslain 60 §:ssä tarkoitetut euromäärät sekä 24 b §:n 1 momentissa tarkoitetun tulosovitusperusteen euromäärä ovat vuonna 2020 seuraavat:

1. TapVakL 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu pientyönantajan omavastuu: 121,00 €

2. TapVakL 11 §:ssä tarkoitettu korvaus, joka enintään voidaan periä vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneeltä työnantajalta: 2 420,00 €

3. TapVakL 16 §:n 3 momentissa tarkoitettu hautausapu: 4 970,00 €

4. TapVakL 20 §:n 2-4 momentin haittalisät:

  • ylin haittalisä 30,21 €/pv
  • keskimmäinen haittalisä 20,39 €/pv
  • alin haittalisä 9,07 €/pv

5. TapVakL 20 a §:n 2-4 momentin lisät: 

  • korotettu vaatelisä 2,41 €/pv
  • vaatelisä 0,61 €/pv
  • opaskoiralisä 6,04 €/pv

6. TapVakL 24 b §:n 1 momentissa tarkoitetun tulosovitusperusteen määrä: 28 638,00 €

7. TapVakL 28 §:n 6 momentissa tarkoitettu vähimmäisvuosityöansio: 13 320,00 €

8. TapVakL 60 a §:n 4 momentissa sanotun korvauksen korotuksen pienin määrä: 7,79 €

Tapaturmavakuutuslain mukaiset euromäärät vuonna 2020 ja neljänä sitä edeltävänä vuonna

Indeksijärjestelmästä 1.1.2005 alkaen ks. Tapaturma-asiain korvauslautakunnan kiertokirje 1/2005.

Lisätietoja: lakimies Elina Holmas, TVK, puhelin 0409 225 541

6.11.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;