Kuva -

Tavoitteena 100 000 onnistunutta kesätyökokemusta

Kesätyössä opitaan työelämän pelisäännöt ja tutustutaan erilaisiin toimialoihin. Kesätyössä on mahdollisuus myös oppia työturvallisuuden aakkosia ja asennetta.

Kesätyöntekijät ja harjoittelijat tulevat taas monille työpaikoille tuuraamaan vakituisten työntekijöiden kesälomia ja tasaamaan sesongin ruuhkahuippuja.

Kesätyön kautta nuori luo ensimmäiset konkreettiset käsityksensä työelämästä, eri aloista ja ammateista. Samalla nuori omaksuu nopeasti paikan työkulttuurin ja toimintatavat, on kyse sitten suojalaitteiden käytöstä tai turvavyön kiinnittämisestä.

Jos esimies ja työkaverit eivät työturvallisuudesta perusta, ei sitä tee myöskään uusi tulokas. Hänelle on tärkeämpää samaistua muihin kuin miettiä mahdollisia tapaturmariskejä.

"Turvallisuuden kannalta on tärkeää, että nuori otetaan työyhteisöön mukaan tasavertaisena työntekijänä. Hän oppii toisilta, mutta myös hänellä on annettavaa, kun hän katsoo työyhteisöä tuorein silmin. Hyvässä työilmapiirissä voi myös mokata ja siitä uskaltaa kertoa", sanoo Vastuullinen kesäduuni -kampanjan projektijohtaja Päivi Salminen-Kultanen.

Yhdeksättä kertaa käynnissä oleva Vastuullinen kesäduuni -kampanja on vuosien mittaan haastanut työnantajia tarjoamaan positiivisia kesätyökokemuksia 14–29 -vuotiaille nuorille. Tänä vuonna kampanjassa on mukana 547 yritystä. Tavoitteena on 100 000 onnistunutta kesätyökokemusta.

Vastuullisuus näkyväksi

Alle 25-vuotiaat nuoret ovat muita alttiimpia työtapaturmille. Onneksi vahingot ovat yleensä lieviä, mutta moni työtapaturma olisi kokonaan vältettävissä, jos perehdytys työtehtäviin ja työympäristöön olisi suunniteltu ennalta huolella.

Kampanjaan mukaan tulleet yritykset ovat kaikki sitoutuneet kuuteen vastuullisen työantajan periaatteeseen. Näitä ovat hyvä hakijakokemus, mielekäs työ, perehdytys ja ohjaaminen, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, kohtuullinen palkka sekä kirjallinen työsopimus ja todistus.

"Vastuullinen kesätyönantaja jättää nuorelle positiivisen kuvan työelämästä, mikä kannustaa opiskelemaan ja valmistumaan työelämään", Salminen-Kultanen selventää.

Palautetta kiitos

Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla perehdyttämisellä ja työnohjauksella nuori pääsee nopeasti kiinni työtehtäviin, oppii ja kehittyy.

Perehdytyksen ja ohjaamisen tarpeen yritykset ovat nuorten mielestä ymmärtäneet. Sen sijaan palautteenannossa on parannettavaa. Viime vuonna Vastuullinen kesäduuni -kampanjan yhteydessä toteutetussa kesäduunitutkimuksessa yli 8000 nuorta jakoi kokemuksensa omasta kesäduunistaan.

"Palautteen antaminen on tärkeä osa ohjausta. Nuoret ovat tottuneet jo päiväkoti-ikäisestä saamaan jatkuvasti palautetta. Tässä työnantajilla on parannettavaa", Salminen-Kultanen vahvistaa.

Nuoret kesätyöntekijät kaipaavat yksilöllistä palautetta esimieheltä ja työtovereilta. He myös kokevat, että palautteenanto on yhteisiä keskusteluja ja työn kehittämistä. Sen tulisi olla jatkuvaa, eikä vain kesätyön päättymisen ja avainten palauttamisen yhteydessä hoidettua pakkopullaa.

Nuorten tuoreista näkökulmista ja osaamisesta on Salminen-Kultasen mukaan hyötyä.

"Nuoret kannattaakin ottaa mukaan työyhteisön kehittämiseen. Samalla se rakentaa kestävämpää työhyvinvointi- ja turvallisuuskulttuuria laajemminkin. Onnistuneen kesätyökokemuksen pitäisi olla itsestäänselvyys ja jokaisen nuoren perusoikeus."

Teksti: Eija Seppänen / Omnipress

Linkkejä

Työturvallisuuden uusi sukupolvi syntyy osallistamalla

5 vinkkiä turvalliseen kesätyöhön

Vastuullisen kesätyön periaatteet

7.6.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;