Kuva -

Tilastoanalyysi yksityisten palvelualojen työtapaturmista ja ammattitaudeista

TVK ja Työturvallisuuskeskus ovat tehneet yhdessä tilastoanalyysin yksityisten palvelualojen työtapaturmista ja ammattitaudeista vuosilta 2005-2015. Analyysi on julkaistu torstaina 21. syyskuuta 2017 TVK:n analyysisarjassa numerolla 14.

Työpaikkatapaturmat ja työpaikkatapaturmien taajuudet

Yksityisillä palvelualoilla sattuu noin 34 000 työpaikkatapaturmaa palkansaajille vuosittain. Lukumäärä on pysynyt vuosina 2011-2015 suunnilleen samalla tasolla. Tapaturmien lukumäärä on kuitenkin noussut huomattavasti 2000-luvun alkupuolelta, jolloin tapaturmia sattui noin 25 000 vuosittain.

Vuonna 2015 yksityisten palvelualojen työpaikkatapaturmataajuus oli 44 työpaikkatapaturmaa/miljoona työtuntia. Mikä on huomattavasti enemmän kuin kaikkien toimialojen yhteenlaskettu taajuus 28,8 työpaikkatapaturmaa/miljoona työtuntia.

Yksityiset palvelualat sisältävät hyvin erityyppisiä toimialoja ja tämän seurauksena työtapaturmien lukumäärä ja vakavuudet vaihtelevat eri toimialoilla. Nyt julkaistussa analyysissä esitetään myös tarkemmat toimialakohtaiset työpaikkatapaturmatilastot analyysin liiteosassa.

Työpaikkatapaturmien vakavuudet

Suurin osa yksityisillä palvelualoilla sattuneista työpaikkatapaturmista on lieviä, alle neljä päivää työkyvyttömyyttä aiheuttaneita tapaturmia. Lievien työpaikkatapaturmien osuus nousi analyysin tarkasteluvuosien aikana 55 prosentista 65 prosenttiin.

Vakavia, yli 30 päivän työkyvyttömyyden aiheuttaneita tapaturmia sattuu yksityisillä palvelualoilla vuosittain noin 2 000 tapaturmaa. Vakavien tapaturmien osuus on laskenut 6,7 prosentista 5,7 prosenttiin analyysin tarkasteluvuosien aikana.

74 yksityisten palvelualojen palkansaajaa kuoli työpaikkatapaturman seurauksena vuosien 2005-2014 aikana.

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt

Yksityisten palvelualojen palkansaajilla todettiin analyysin tarkasteluvuosien aikana yhteensä 4 482 korvattavaa ammattitautitapausta. Lisäksi yhteensä 7 754 ammattitautiepäilystä korvattiin esimerkiksi tutkimuskuluja.

Yleisimmät altistustekijät ovat melu ja mineraalipölyt sekä muiden kemiallisten aineiden käsittely.

Aineisto

Yksityisiksi palvelualoiksi analyysissa määriteltiin tukku- ja vähittäiskauppa, majoitus- ja ravitsemustoiminta, rahoitus- ja vakuutustoiminta, kiinteistöalan toiminta, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelutoiminta, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut, taiteet, viihde ja virkistys sekä muu palvelutoiminta.

Tilastoanalyysissa on käytetty TVK:n tilastoaineistoa korvatuista työtapaturmista, ammattitaudeista sekä ammattitautiepäilyistä. Aineistosta on rajattu pois kuntasektori-toimiala (Z) sekä Valtiokonttorin korvaamat vahingot.

Taajuuslaskennassa on käytetty Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työtuntimäärätietoa, josta on myös rajattu pois kuntien ja valtion palkansaajien tekemät työtunnit.

Lue tuloksista tarkemmin analyysista ja sen liiteosan tilastotaulukoista: TVK:n julkaisusarjat -sivu

21.9.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;