Kuva -

TOT 2/15 Työntekijän vaatteet takertuivat sorviin

Työpaikkaonnettomuuksien tutkinnan raportti TOT 2/15 on julkaistu TOTTI-järjestelmässä. Raportti käsittelee työntekijän kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa.

Tapaturma sattui, kun koneistamon työntekijä oli hiomassa sorviin kiinnitetyn metalliakselin tiivistepintaa. Työntekijä piti hiomanauhasta kiinni molemmilla käsillään, kun hänen vasemmassa kädessään ollut hanska tai hiha tarttui akseliin ja kietoutui pyörivän akselin ympäri.

Sorvi veti työntekijän sorvin ja akselin väliin, sorvin ylikuormitussuoja pysäytti akselin, mutta työntekijä oli jo jäänyt puristuksiin akselin ja koneen väliin.

Vaarallinen työmenetelmä käytössä

Sorvi oli manuaaliajotilassa. Hiottava akseli oli kiinnitetty sorviin ja sorvin lastusuoja oli auki. Lastusuojan kytkin oli ohitettu metallikiilalla, mikä mahdollisti sorvin käytön lastusuojan ollessa auki.

Konepajalla oli käytetty sorvin suojalaitteen ohittamisessa metallikiilaa jo pitkän aikaa. Sorvin käyttö lastusuoja auki on vastoin sorvin käyttöohjeita. Auki oleva lastusuoja sorvia käytettäessä aiheutti kiinnitakertumisvaaran.

Sorville ei ollut tehty vaarojen kartoitusta tai riskien arviointia. Konepajan esimiehillä ei ollut työturvallisuuskoulutusta. Konepajalla oli sattunut vastaavanlainen takertumistapaturma vuonna 2005, mutta yrityksen esimiehet eivät tienneet sattuneesta tapaturmasta.

Työntekijän käyttämää työmenetelmää on opetettu aiemmin oppilaitoksissa. Työsuojeluviranomaisen kanta on kuitenkin, ettei kärkisorvia saa käyttää hiontatyössä. Kanta on myös vahvistettu Helsingin hovioikeuden tuomiossa.

Teknisesti vain sorvaukseen tarkoitetulla laitteella ei ole mahdollista tehdä käsihiontaa turvallisesti. Mikään toiminta ei pelasta vammautumiselta tai jopa kuolemalta, jos työntekijä takertuu sorviin käsihiontaa sillä tehdessään.

Suositukset työturvallisuuden edistämiseksi

Käsihionta tulisi korvata muilla menetelmillä. Jos hionta tehdään automaattisorvilla, tulee käyttää hiontaan tarkoitettua koneeseen asennettua työkalua.

Sorvin ylikuormitussuojan laukeamisesta tai hätä-seis-tilasta näkyvä varoitusvalo tulee sijoittaa tuotantotilaan. Kun varoitusvalo palaa, eikä koneen tila muutu sovitussa lyhyessä ajassa, pitää asiasta tehdä työjohdolle hälytys.

Laitteiden suunnittelijoiden ja valmistajien tulisi harkita sitä voisiko takertumisen aiheuttamassa ylikuormitustilassa sorvi vapauttaa akselin pyörimisliikkeen, jolloin irti pääseminen helpottuisi.

Riskien arviointi tulee olla jatkuva prosessi. Kertaluonteinen arviointi tulee uusia aina kun tulee muutoksia.

Esimiehet tulee perehdyttää ja kouluttaa työturvallisuuteen. Työturvallisuuskoulutustarpeita on hyvä arvioida säännöllisesti esimerkiksi vuosittaisissa kehityskeskusteluissa.

Säännölliset turvallisuuskierrokset auttavat tunnistamaan vaaroja ja lisäävät tietoisuutta työturvallisuudesta yrityksessä.

Turvallisuushavaintojen kerääminen ja systemaattinen käsittely täydentävät vaarojen tunnistamista ja riskien arviointiprosessia.

Viranomaisten viestien perille menoa yrityksiin tulisi tehostaa esimerkiksi suorilla, sähköisillä viestintäkeinoilla sekä yritysrekisteritietojen hyödyntämisellä tiedonvälityksessä.

TOT 2/15-raportti TOTTI-järjestelmässä

25.8.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;