Kuva -

TOT 3/15 Paalutuskone putosi mereen

Työpaikkaonnettomuuksien tutkinnan raportti TOT 3/15 käsittelee paalutuskoneen kuljettajan kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa.

Työtapaturma sattui siltatyömaalla työsillan paalutuksessa. Paalutuskoneen kuljettaja oli ilmeisesti siirtämässä seuraavaksi juntattavaa paalua, kun paalutuskone keilin käännön yhteydessä putosi työsillalta mereen noin 4–5 m syvyyteen. Koneen ohjaamo jäi kyljelleen kiinni pohjamutaan. Ohjaamon ovi oli ylöspäin merenpohjasta, mutta se oli lukittu ulkopuolelta munalukolla. Tämän seurauksena kuljettajalla jäi loukkuun ohjaamoon ja hukkui.

Paalutuskoneen mereen putoaminen aiheutti myös työsillan vieressä olevan työlautan kaatumisen ja sen päällä olleen työntekijän joutumisen veden varaan.

Tela-alustainen paalutuskone oli vuonna 1965 valmistettu. Koneella pääsi myös kevytrakenteisille silloille, sillä se oli nykymalleja huomattavasti kevyempi. Paalutuskoneen käännön oli havaittu nykivän, paalutuskone oli määrä siirtää korjaukseen yrityksen varikolle heti työsiltaurakan jälkeen.

On mahdollista, että siirrettävä paalu tai keilin alaosa on osunut työsiltaan. Paalutuskoneen kuljettaja on tällöin voinut luulla käännön nykivän ja jatkanut ohjausliikettä osumisen jälkeenkin. Hän on myös saattanut tehdä korjaavia ohjausliikkeitä. Hallintalaitteiden asennoista on voitu päätellä, että koneen ylävaunun kääntö oli tapaturmahetkellä päällä.

Kun kuljettaja on kääntänyt ylävaunua vastapäivään, ei hän ole nähnyt esteettömästi vasemmalle alaviistoon. Tästä syystä hänen on ollut vaikeaa arvioida siirrettävän paalun alapään tarkkaa korkeutta, varsinkin jos paalu on heilunut.

Paalutuskoneen aiemman omistajan mukaan paalutuskoneen kitkalevyn kuluminen on saattanut aiheuttaa konetta käännettäessä peruspuomin nousua tai laskua. Laskeminen on voinut saada keilin alaosan osumaan työsillan rakenteisiin käännön aikana.

On todennäköisintä, että paalu/keilin alaosa on jäänyt rakennetta vasten ja kammennut puomin välityksellä paalutuskoneen sen oman kääntöliikkeen voimalla mereen.

Paalutuskoneen puomi on todennäköisesti katkennut heikoimmasta kohdastaan vasta tapahtumien seurauksena.

On mahdollista, että työsillan kannen jäätyminen ja puuskittainen tuuli ovat myötävaikuttaneet tapahtumiin. Puuskittainen tuuli on saattanut heiluttaa paalua ja saada sen osumaan työsillan rakenteisiin. Paalutuskoneen teloissa ei ollut kuviointia, mikä olisi parantanut telojen pitoa sivusuuntaan.

Keskeneräinen työsilta tai sen kantena olevat raskaat parrut ovat saattaneet myös liikkua. Työsillassa havaittiin pientä sivusuuntaista liikettä koneiden liikkuessa sillalla.

Tutkintaryhmän suositukset vastaavan turman välttämiseksi

Ulkopuoliset lukot on otettava pois ovista ennen työn aloitusta. Ovien pitäminen auki veden päällä tai äärellä työskenneltäessä nopeuttaa pelastautumista ohjaamosta. Ohjaamossa on tarpeen pitää päällä pelastus-/kelluntaliivit. Jos on vaara, että kone voi kaatua, on hyvä käyttää turvavyötä.

Koneen kunnossapito voidaan tilata myös työmaalle, jos siirto omalle varikolle ei ole mahdollista.

Telojen pitoa työsillalla voidaan parantaa eri pintamateriaalilla tai telojen pintakuvioinnilla. Mahdollisuuksien mukaan kone voidaan ankkuroida työn ajaksi sillan rakenteisiin. Työsillan kansipuut on kiinnitettävä ja aukot peitettävä.

Samanaikaista työskentelyä paalutuskoneen kaatumisen vaara-alueella tulee välttää.

Paalutuskoneen kaatumisriski oli arvioitu pieneksi ja paalutuskoneen allejäämisriski sekä nostoapulaitteiden pettämisriski oli arvioitu kohtalaiseksi. Arviointi oli tehty, mutta pieneksi arvioitu riski toteutui.

Hätäpoistumisreitit ja pelastautumisvarusteet ovat veden päällä tai äärellä työskenneltäessä tarkistettava työvuoron aluksi. Lisäksi on varmistettava, että vähintään 2 turvallista poistumisreittiä on aina käytettävissä. Olosuhteiden muuttuessa ja viikkotarkastusten yhteydessä on syytä tarkistaa muukin työmaan pelastustoimiin varautuminen.

Keskeneräisellä työsillalla on huolehdittava putoamissuojauksesta suunnitelmallisesti.

TOT 3/15 -raporttiin

24.11.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;