Kuva -

TOT 6/14 Työntekijä jäi kaatuvan sähköpylvään alle linjanpurkutyömaalla

Työpaikkaonnettomuuksien tutkinnan raportti TOT 6/14 on julkaistu TOTTI-järjestelmässä. Raportti käsittelee työntekijän kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa.

Tapaturma sattui, kun urakoitsijan kolmen työntekijän työryhmä oli purkamassa käytöstä poistettua sähkölinjaa taajama-asutusalueella. Pylvään noston aikana pylväs irtosi nostokouran otteesta ja kaatuvan pylvään kärjessä oleva orren kannatinrauta osui työntekijän päähän. Työntekijä kuoli välittömästi.

Linjan purkutyö vaativassa paikassa

Purettavaa linjaa oli noin 8 km. Linjan vanhimmat pylväät olivat noin 60 vuotta vanhoja.

Linjan purkutyössä edetään linjaa pylväskohtaisesti. Ensin katkaistaan pylvään johtimet, sitten katkaistaan pylvään harukset, kaivetaan maata koneella pylvään ympäriltä pylvään tuennan keventämiseksi. Lopuksi pylväs nostetaan ja kaadetaan kaivinkoneella.

Linjanpurku oli edennyt taajamassa koulun ja tien sekä rivitalojen väliin. Olosuhteista johtuen työryhmän piti huolehtia liikenteen pysäyttämisestä ja huolehtia ettei ketään ole työkohteen lähellä.

Purkuvuorossa oli järeä 16 metriä pitkä, rinteessä oleva pylväs, jonka upotussyvyys oli 210 cm. Purettavassa pylväässä oli johtimet kiinni linjan purkusuuntaan.

Työntekijä katkaisi pylvään sivulta haruksen ja siirtyi sovitun mukaisesti pysäyttämään liikennettä.

Kaivukoneen kuljettaja kevensi pylvään tuentaa ja aloitti pylvään noston. Pylväs lähti kaatumaan nostokourasta hallitsemattomasti, se niin sanotusti karkasi pihdistä. Pylväs ja sen orren kannatinrauta osuivat haruksen irrottaneeseen työntekijään, joka oli pylvään kaadon vaara-alueella pysäyttämässä liikennettä.

Näkökatve esti kuljettajaa näkemästä vaara-alueella ollutta työntekijää

Tavallisesti pylvään nostossa ja kaadossa työntekijät ovat koko ajan kaivinkoneen takana koneen kuljettajaa lukuun ottamatta ja voivat näin ollen tarkkailla nostettavan pylvään liikettä. Tapaturman sattumispaikassa nostettava pylväs jäi kuitenkin työntekijän selän taakse, koska työntekijän piti pysäyttää tästä suunnasta liikenne.

Koneen ohjaamosta ei nähnyt etuoikealle koneen puomin taakse, missä työntekijä oli vaara-alueella.

Tutkintaryhmän mukaan on mahdollista, että turmaan joutunut työntekijä ehkä arvioi pylvään pienemmäksi tai että hän arvioi etäisyyden väärin ja jäi mahdollisesti siksi liian lähelle tielle. Pylväs oli turmaan joutuneen työntekijän paikkaan nähden ylärinteessä.

Kauhassa oli pajavalmisteinen pylväskoura, jonka koukku avautui näkökatveen puolelle, kuljettajasta katsottuna oikealle. Pylväskoura puristi toiselta puolen vain hammastamattomalla kynnellä.

Tutkintaryhmän mukaan kiinni olevista johtimista saattoi aiheutua noston aikana vetoa linjan suuntaan.

Tilaaja oli tehnyt vain suullisen riskikartoituksen

Päätoteuttaja oli tehnyt suullisen riskikartoituksen ja työryhmä oli siitä tietoinen. Myös purkutyösuunnitelma ja turvallisuusasiakirja oli tehty, mutta suullinen riskikartoitus on altis sille, että asiat ymmärretään ja muistetaan eri tavoin.

Työryhmällä oli useiden vuosien kokemus, jonka johdosta heillä oli vahva rutiini työvaiheen suorittamiseen. Kommunikaatio koneen ohjaamoon ei ollut jatkuvaa. Kuittauksista koneenkuljettajan, etumiehen ja näyttäjän välillä oli sovittu. Kommunikaatio työmaalla oli vakiintunutta, mutta ei se toiminut, kun työtä jouduttiin tekemään poikkeavalla tavalla.

Tutkintaryhmälle kerrotun mukaan jokaisessa aiemassa urakassa oli muun muassa katkennut tai kaatunut lahoja pylväitä, joten työryhmän jäsenet tiesivät, ettei vaara- alueelle ole kaadon aikana asiaa.

Tutkintaryhmän suositukset vastaavan turman välttämiseksi

Kuljettajan pitää varmistua noston turvallisuudesta ennen työliikkeen aloitusta. Kuljettajan näkökatveita voidaan hallita esimerkiksi näyttäjän, peilien tai kameran avulla. Työryhmän ja koneenkäyttäjän yhteistyössä voidaan hyödyntää esimerkiksi paikkatietoja ja etäisyysmittausta automatisoituna. Kuittaukset voidaan toteuttaa esimerkiksi työmaaradiolla tai vastaavalla puhelinsovelluksella.

Käyttöön on syytä valita 2-pihtinen ympäriotteinen pylväskoura, joka ei päästä pylvästä kaatumaan. Hammastus kummallakin puolen tarttumaotetta varmistaa kouran otetta pylväästä.

Riskien arviointi on syytä tehdä kirjallisesti.

Työvuoron aluksi tarkastetaan työryhmän kesken varusteiden soveltuvuus, esimerkiksi liikenteen pysäyttämiseen hyvin näkyvä ja erottuva varoitusvaatetus. Lisätietoja esimerkiksi Liikenneviraston ohjeita 2/2015 "Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset" ISBN 978-952-317-044-5, sivu 16.

Purkutöissä käytetään suojakypärää, tarpeen mukaan leukahihnallista mallia.

Lue tutkinnasta tarkemmin TOT 6/14 -raportista.

29.9.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;