Kuva -

TTL: Ammattitautien kokonaismäärä laskussa - ammattiastmojen määrä kasvaa

Työterveyslaitoksen Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjattiin vuonna 2014 yhteensä 4 338 uutta ammattitautia tai ammattitautiepäilyä. Tämä on 6 % :a vähemmän kuin vuonna 2013. Vahvistettuja ammattitauteja oli 1 616 (13 %: a vähemmän kuin 2013).

Yleisin ammattitaudin aiheuttaja on edelleen asbesti ja kakkosena melu. Ammattiastmojen määrä on kasvussa. Vahvistettujen ammattiastmojen määrä nousi toista vuotta peräkkäin. Riskialtteimmat alat ovat elintarvikkeiden valmistus ja maatalous. Vakuutuslaitokset vahvistivat ammattitaudiksi 12 prosenttia ammattiastmaepäilyistä.

Ammattiastman yleisimmät aiheuttajat olivat homesienet, jauhot, viljat, rehut, eläinten epiteeli tai eritteet, varastopölypunkit ja herkistävät kemikaalit. Eniten ammatti-ihotauteja aiheuttavat epoksikemikaalit ja isotiatsolinonit.

Lue aiheesta tarkemmin TTL:n tiedoteelta

(linkitetyllä sivulla myös linkki TTL:n julkaisuun: Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2014. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset. Työterveyslaitos. Helsinki 2017. http://www.julkari.fi/)

9.6.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

Jaa

;