Kuva -

Tutkimushankkeessa tarkastellaan työturvallisuuden ja työterveyden tulevaisuuden haasteita

Tapaturmavakuutuskeskus on tilannut Oulun yliopistolta tutkimuksen, jossa tarkastellaan miltä työturvallisuuden ja työterveyden tulevaisuus näyttää ja minkälaisia haasteita voi odottaa seuraavien 5 -10 vuoden aikana.

Tutkimuksessa selvitetään systemaattisella kirjallisuuskatsauksella, millaisia havaintoja tutkimuskirjallisuudessa on esitetty työturvallisuuden ja työterveyden lähitulevaisuudesta sekä millaisia haasteita odotetaan seuraavien kymmenen vuoden kuluessa.

Lisäksi tutkimuksessa selvitetään mitä työturvallisuuden ja työterveyden aiheita viimeisen viiden vuoden aikana pidetyissä tutkimuskonferensseissa on käsitelty.

Aineisto rajataan käsittelemään tutkimuskirjallisuutta, joka käsittelee työturvallisuutta ja -terveyttä Suomen kaltaisissa kehittyneissä teollisuusmaissa. Katsausta täydennetään kevyemmällä analyysilla, joka kohdistetaan valittujen alan vakiintuneiden konferenssien julkisesti saatavilla olevaan materiaaliin, eli pääasiassa konferenssien verkkosivuilla ilmoitettuihin teemoihin, sessioiden otsikoihin, ohjelmiin sekä mahdollisesti saatavilla oleviin esitysten otsikoihin.

Tutkimus toteutetaan 30.6.2019 mennessä ja siitä raportoidaan TVK:n julkaisusarjassa syksyllä 2019.

Lisätietoja TVK:ssa: Mika Tynkkynen (mika.tynkkynen@tvk.fi)

7.2.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;