Kuva -

TVK ratkoo vireille tulleet vahinkoasiat tehokkaasti

Suomessa tapahtuneista työtapaturmista ja ammattitaudeista Tapaturmavakuutuskeskuksen selvittelyyn tulee vuositasolla noin 250 tapausta. 90 prosenttia vireille tulleista vahinkoasioista ratkaistaan viikossa.

Työnantajan ei tarvitse ottaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta, jos työstä työntekijöille maksettavat ansiot jäävät kalenterivuodessa alle 1200 euron. Työtapaturman sattuessa TVK maksaa korvauksen. Tällaisia tapauksia oli vuoden 2017 aikana reilu sata.

Jos työnantaja on laiminlyönyt työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen ottamisen, työtapaturman sattuessa se korvataan TVK:n kautta, mutta korvaus haetaan jälkikäteen työnantajalta. Työnantajan omavastuuosuus maksetuista korvauksista on maksimissaan 5150 euroa, sen yli menevää osuutta ei siis enää peritä työnantajalta. Tällaisia tapauksia on vuositasolla vähän. Viime vuonna näitä oli 42.

"Laiminlyöntitapausten määrä pyörii aika vakiintuneesti 30–50 tapauksessa vuosittain. Tosin kaikki tapaukset eivät tule meidän tietoomme. Erityisesti pienet vahingot, joissa ei tarvita sairaanhoitoa, jäävät ehkä ilmoittamatta", kertoo korvauspäällikkö Heli Lagerblom Tapaturmavakuutuskeskuksesta.

"Jos pienenkin vahingon, kuten roska silmässä, vuoksi hakeudutaan sairaanhoitoon, tulee vahinko yleensä aina käsittelyyn. Tämä johtuu siitä, että hoitolaitokset julkisessa terveydenhuollossa ilmoittavat vahingosta vakuutuslaitokselle ja laskuttavat potilaan hoidosta vakuutuslaitosta."

Käsittely yhtenäistä

TVK:n korvausosaston selvittelyyn tulee työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella vuosittain noin 250 vahinkoilmoitusta. Määrässä on pienoista kasvua. Selvittely vie kuukaudesta kolmeen kuukauteen tapauksesta riippuen. Esimerkiksi laiminlyöntiasioissa Valtiokonttori tekee päätöksen laiminlyöntimaksusta ja tämä pidentää käsittelyaikaa.

"Käsittely meillä on sama kuin vakuutusyhtiössä, ja meitä sitovat samat lait ja korvauslajit. Näin ei myöskään vahinkoa kärsineen näkökulmasta ole eroa sillä, missä korvaushakemus käsitellään", Lagerblom korostaa.

TVK:ssa keskimääräiset käsittelyajat ovat nopeita siitä, kun asia on tullut TVK:hon vireille eli tiedetään, että TVK korvaa vahingon. Kun laki antaa aikaa 30 päivää, 90 prosenttia TVK:lle vireille tulleista vahinkoasioista ratkaistaan viikossa.

Hammasvamma tai asbestisairaus

Edellisten lisäksi TVK maksaa kulukorvauksia myös Suomessa asuvalle henkilölle, joka on EU tai ETA-maassa asuessaan loukkaantunut tai saanut ammattitaudin ja tuolloin ollut ulkomailla vakuutettu.

"Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi ulkomailla EU tai ETA-maassa pelanneen jääkiekkoilijan hammasvamman korvaaminen uran jälkeen tai Ruotsissa auto- tai kaivosteollisuudessa tapahtunut altistuminen asbestille ja myöhemmin todettu asbestisairaus. Näitä ammattitautiasioita oli viime vuonna joitakin kymmeniä, joista ammattitautitapaukset ovat kaikki pohjoismaiden välisiä."

"TVK toimii tällaisissa tapauksissa asuin- ja oleskelupaikan laitoksena, ja se korvaa vain luontoisetuuksia eli käytännössä sairaanhoidonkuluja. Näissä tapauksissa aina rahaetuudet, kuten ansionmenetyskorvaus, tulevat sieltä, missä henkilö on ollut vakuutettuna tapaturman sattuessa tai altistuessaan ammattitaudin aiheuttavalle tekijälle", Lagerblom täsmentää.

Jos Suomeen tulleille ulkomaisille työntekijöille sattuu työtapaturma, lähtömaa korvaa ansionmenetyksen tai pysyvän haitan soveltamansa lainsäädännön mukaan. Näissä tapauksissa TVK maksaa kulukorvauksia. Näitä tulee TVK:n käsittelyyn noin 250 vuodessa ja määrä on ollut jo vuosia nouseva.

Erityisesti rakennuksilla ja telakkateollisuudessa on paljon ulkomaista työvoimaa.

"Vahingot ovat yleensä pieniä ja parantuvat nopeasti. Ne tulevat meidän tietoomme hoitolaitosten ilmoittamana. He ilmoittavat pääsääntöisesti kaikista heille tulleista tapauksista, sillä he voivat periä näistä täyskustannusmaksun ja TVK:lle nämä tapaukset kuuluvatkin."

Teksti: Eija Seppänen

Lisätietoja: Kenelle TVK maksaa korvauksia sekä Korvausasian käsittely TVK:ssa

9.3.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;