Kuva -

TVK:n julkaisusarjan 1/2019 julkaisu: Työturvallisuuden haastava tulevaisuus - Kurkistuksia megatrendeihin

Tapaturmavakuutuskeskuksen Oulun yliopistolta tilaamassa tutkimuksessa tarkasteltiin työturvallisuuden ja työterveyden tulevaisuuden näkymiä ja sitä minkälaisia haasteita seuraavien 5-10 vuoden aikana on mahdollisesti odotettavissa.

Lähitulevaisuuden työturvallisuus- ja työterveysriskien aiheuttajiksi tunnistettiin muun muassa ilmastonmuutoksen vaikutukset, teknologian ja materiaalien kehitys, robotiikka ja automatisointi, organisatoriset muutokset sekä ICT.

Nyt tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että Suomessa tarvittaisiin lisää tutkimusta työturvallisuuden ja -terveyden tulevaisuudesta. Tutkittavaa olisi esimerkiksi siinä mitkä tulevaisuuden työturvallisuus- ja työterveysriskit ovat Suomessa todennäköisimpiä ja mille aloille uudet ja nousevat riskit kohdistuvat ensimmäisenä

Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksella sekä tutkimalla työturvallisuuden ja -terveyden alan konferenssien julkisesti saatavilla oleva materiaaleja.

Tutkimusraportti on julkaistu TVK:n julkaisusarjassa numerolla 1/2019. Lue  tarkemmin tutkimuksen tuloksista julkaisusta.

29.8.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;