Kuva -

TVK:n tuore analyysi: Kuolemaan johtaneet kemikaalionnettomuudet TOT-tutkinnassa

Kemikaaleihin liittyviä työpaikkatapaturmia sattuu työntekijöille Suomessa noin 1000 tapausta vuodessa. Keskimäärin 2000-luvulla joka toinen vuosi työntekijä on kuollut kemiakaaleihin liittyvän työpaikkatapaturman seurauksena.

Kemialliset riskit ovat Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston (EU-OSHA) kaksivuotisen työturvallisuuskampanjan teemana. Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää kampanjan Suomen avauksen 8. toukokuuta tiedekeskus Heurekassa.

Myös tänään, perjantaina 27. huhtikuuta, vietettävän kansainvälisen työturvallisuuspäivän teemana on altistumisriskien tunnistaminen ja hallitseminen.  

TVK:n analyysi kemikaaleihin liittyvistä työpaikkakuolemista

Työpaikkaonnettomuuksien tutkinnassa eli TOT-tutkinnassa on vuosien saatossa tutkittu useita kemikaaleihin liittyviä työpaikkakuolemia. TVK laati analyysin kemikaalien aiheuttamista työntekijän kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista. Analyysi on julkaistu TVK:n analyysisarjassa numerolla 17.

Analyysia varten valittiin neljä TOT-raporttia, joiden sisältöjä verrattiin keskenään ja etsittiin mahdollisia yhdistäviä tekijöitä onnettomuuksien välillä.

Analyysi nro 17

TVK:n julkaisusarjat

Lisätietoja: Otto Veijola, otto.veijola@tvk.fi

Työturvallisuuskeskuksen sivuilta lisätietoa kansainvälisen työturvallisuuspäivän seminaareista

EU-OSHA:n kampanjasivu: Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät: vuosien 2018–2019 kampanja virallisesti käynnissä!

27.4.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;