Kuva -

Työnantaja voi ottaa myös vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen työntekijöille

Vapaa-ajalla on tärkeä merkitys työstä palautumiselle ja työssä jaksamiselle. Vaikka vapaa-aika antaa paljon hyvää, on sillä myös kääntöpuolensa. Vapaa-ajalla sattuu noin kaksi kertaa enemmän tapaturmia kuin työssä. Huomattava osa työntekijöiden poissaoloista aiheutuu juuri vapaa-ajan tapaturmista. Pakollisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen työntekijöilleen ottanut työnantaja voi liittää vakuutukseen vapaaehtoisen vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen.

Vuonna 2015 työnantajan ottamia työntekijöiden vapaa-ajan vakuutuksia oli voimassa noin 130 000, ja näistä vakuutuksista korvattiin noin 11 350 vapaa-ajalla sattunutta vahinkoa. Osa vakuutuksista on ryhmä- ja osa yksilövakuutuksia.

Rajoituksia soveltamisalueissa

Työnantajan ottamassa vapaa-ajanvakuutuksessa on omat rajoitteensa. Tapaturmaa ei korvata, jos sen sattuessa sekä työntekijän työnteko että työnantajan palkanmaksuvelvollisuus ovat olleet yhdenjaksoisesti keskeytyneenä yli 30 päivän ajan. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi sairausloma, hoitovapaa tai lomautus siitä huolimatta, että työsuhde on edelleen voimassa.

Vakuutusyhtiö voi vakuutusehdoissaan rajata vakuutuksen koskemaan vain harrasteliikunnassa sattuvia tapaturmia. Se voi myös rajata ulkopuolelle harrasteurheilulajeja tai se voi rajata vakuutettavaa henkilöjoukkoa.

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa on myös säännöksiä, joissa rajataan vapaa-ajan vakuutuksesta korvattavia tapahtumia. Tapahtumia, joita ei korvata vapaa-ajan vakuutuksista, ovat muun muassa työliikekipeytyminen, pahoinpitely ja liikennevahinko.

Vakuutusyhtiön ei ole pakko myöntää vapaa-ajan vakuutusta. Sillä on myös oikeus irtisanoa vakuutus vakuutusehtojensa mukaisilla perusteilla. Työnantaja voi itse irtisanoa vakuutuksen haluamastaan ajankohdasta, kuitenkin aikaisintaan siitä ajankohdasta, kun irtisanomisilmoitus on saapunut vakuutusyhtiöön.

Lue lisää:
Työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisen perusperiaatteet

Teksti: Eija Seppänen

 

28.2.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;