Kuva -

Työntekijän tapaturmavakuutus unohtunut? Syynä usein tiedon puute

Työnantajalla tulee olla voimassa työtapaturma- ja ammattitautivakuutus työntekijöitään varten. Tapaturmavakuutuskeskuksen tehtävänä on valvoa, että työnantaja täyttää vakuuttamisvelvollisuutensa. "Useimmin laiminlyönnin syynä on tietämättömyys, ei halu laiminlyödä vakuutusvelvollisuutta", sanoo valvonnan päällikkö Niina Laakso Tapaturmavakuutuskeskuksesta.

Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturman ja ammattitaudin varalta. Vakuuttamisvelvollisuus syntyy, kun työnantaja maksaa tai on sopinut maksavansa kalenterivuoden aikana teettämästään työstä työansioita työntekijöilleen yhteensä yli 1 200 euroa.

Vakuuttamisvelvollisuuden valvonta on uusi tehtävä, joka tuli TVK:lle vuoden 2016 alussa voimaan tulleen työtapaturma- ja ammattitautilain johdosta. Uutta tehtävää ja toimintaprosesseja on rakennettu nyt parin vuoden ajan.

TVK hoitaa valvontatehtäväänsä sekä ennakoivasti tiedottamalla että jälkikäteisvalvonnalla. Valvonnan piirissä ovat yritysten ja elinkeinoharjoittajien lisäksi myös kotitaloustyönantajat.

"Massavalvonnassa ensimmäisestä suodatuksesta listalle jäi yli 40 000 työnantajaa, mikä kertoo, kuinka suurten aineistojen kanssa työskentelemme. Erilaisten analysointien ja tarkastamisten jälkeen selvityspyyntö lähti 1734 työnantajalle."

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen puuttuminen ei ole Laakson mukaan minkään tietyn toimialan tai yrityskoon tai -tyypin erityispiirre.

Laiminlyönnin seuraukset

Jos laiminlyönti on tapahtunut, työnantaja on velvollinen maksamaan laiminlyöntiajalta maksun, joka vastaa kohtuulliseksi katsottavaa vakuutusmaksua. Tämän lisäksi työnantaja on velvollinen maksamaan laiminlyöntimaksun.

Laiminlyöntimaksun suuruuteen vaikuttavat laiminlyöntiajan pituus, laiminlyönnin tahallisuus ja toistuvuus sekä vakuuttamatta jääneen työn määrä ja riski.

"Yleensä työnantaja hoitaa laiminlyöntinsä nopeasti pois päiväjärjestyksestä. Harvalla laiminlyönti on tietoista toimintaa", Niina Laakso toteaa.

Jos työnantaja laiminlyö vakuuttamisvelvollisuutensa eikä korjaa laiminlyöntiään asetetussa määräajassa, TVK ottaa työnantajan kustannukselle pakollisen vakuutuksen valitsemastaan yhtiöstä.

"Tällaisiin tilanteisiin ei ole vielä toistaiseksi jouduttu ja varmasti kyse on äärimmäisen poikkeuksellisesta tilanteesta jatkossakin. Mutta tällainenkin äärimmäinen keino on olemassa", Laakso muistuttaa.

Teksti: Eija Seppänen

14.3.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;