Kuva -

Työpaikkatapaturmien määrässä lievää nousua vuonna 2016

Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) ennakkoarvion mukaan vakuutuslaitokset korvasivat vuonna 2016 yhteensä arviolta noin 101 000 palkansaajille sattunutta työpaikkatapaturmaa. Työpaikkatapaturmien määrä nousi arvion mukaan noin kolme prosenttia vuodesta 2015.

Vuonna 2016 kaikkien toimialojen yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli ennakkoarvion mukaan noin 29 työpaikkatapaturmaa/miljoona työtuntia. Taajuusluku näyttäisi nousseen hieman vuodesta 2015, jolloin taajuus oli ennätysalhainen (28,8). Vaikka taajuus vaikuttaa hieman nousseen vuonna 2016, pitkällä aikavälillä taajuustrendi on kuitenkin laskeva.

Ennakkoarvion mukaan työpaikkatapaturmissa kuoli viime vuonna 20 palkansaajaa (25 palkansaajaa vuonna 2015 ja 24 palkansaajaa vuonna 2014). Pitkällä aikavälillä kuolemaan johtaneet työtapaturmat ovat vähenty­neet selvästi. Vielä 2000-luvun alkupuolella palkansaajien kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia sattui noin 40-50 vuosittain.

Palkansaajien työpaikkatapaturmien lukumäärä nousi ennakkoarvion mukaan monilla päätoimialoilla. Rakentamisessa (noin 13 500 työpaikkatapaturmaa), kuljetus ja varastointi –toimialalla (noin 8 500 työpaikkatapaturmaa) sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa (noin 8 500 työpaikkatapaturmaa) työpaikkatapaturmien lukumäärän arvioidaan nousseen noin 5-9 prosenttia. Tukku- ja vähittäiskaupan (noin 11 000 työpaikkatapaturmaa) ja kuntasektorin (noin 19 000 työpaikkatapaturmaa) työpaikkatapaturmien lukumäärän arvioidaan nousseen tätä hieman lievemmin noin 2-3 prosenttia. Teollisuudessa työpaikkatapaturmien määrä (noin 16 000) pysyi suurin piirtein edellisvuoden tasolla.

Lisätietoja:
Tutkimuspäällikkö Marja Kaari puh. 0404 504 234,
johtaja Mika Tynkkynen puh. 040 771 1582.

Diat

Ennakkoarvio vuoden 2016 työpaikkatapaturmien määrästä ja taajuuksista perustuu vakuutuslaitosten TVK:lle tekemiin työpaikkatapaturmien lukumääräilmoituksiin ja Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen perusteella määritettyjen työtuntitietojen muutoksiin. Työmatkatapaturmista ennakkoarviota ei laskettu. Työmatkatapaturmien lukumäärä vuodelta 2016 ilmoitetaan myöhemmin lopullisien lukumäärä- ja taajuustietojen yhteydessä.

9.6.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;