Kuva -

Työpaikkatapaturmien taajuus kolminumeroisella toimialakoodilla

TVK laski kokeiluluontoisesti työpaikkatapaturmataajuudet kolminumeroisella toimialakoodilla. Yleensä taajuus lasketaan päätoimialoittain tai korkeintaan kaksinumeroisella toimialakoodilla.

Laskennan tuloksista käy ilmi esimerkiksi se, että tieliikenteen tavarankuljetuksessa ja muuttopalveluissa (TOL 494) on kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialan taajuutta korkeampi työpaikkatapaturmataajuus.

Kolminumeroisella toimialakoodilla laskettuja taajuuksia voidaan hyödyntää muun muassa työturvallisuustyön kohdentamisessa ja eri toimialojen vertailuissa. Se mahdollistaa myös työpaikan oman työpaikkatapaturmataajuuden vertailun toimialan keskimääräiseen taajuustasoon.

Lue tarkemmin laskennan toteutustavasta ja tuloksista Tapaturmavakuutuskeskuksen analyysista numero 13

30.8.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;