Kuva -

Työtapaturma- ja ammattitautilain muutokset voimaan 1.1.2018

Tasavallan presidentti on 28.12.2017 hyväksynyt työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamista koskevan lain. Muutetuista säännöksistä on kerrottu TVK:n tiedotteessa 3.11.2017.

Muutokset tulevat voimaan 1.1.2018. Työtapaturma- ja ammattitautilain 75 §:n uutta 3 momenttia, joka koskee aiemman yrittäjätoiminnan työtulon ottamista huomioon vuosityöansiossa, sovelletaan vahinkotapahtumiin, jotka sattuvat lain voimaantulon jälkeen. Kun mainittua säännöstä sovelletaan, vuoden 2015 yrittäjän eläkelain mukaisen työtulon sijasta käytetään tapaturmavakuutuslain 57 §:n 1 momentin mukaisen vakuutuksen vuosityöansiota.

Vastaavat tarvittavat muutokset tulevat voimaan myös maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilakiin.

Lisätietoja: lakimies Annu Vento, puh. 0404 504 265

4.1.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;