Kuva -

Työtapaturma- ja ammattitautilakiin muutoksia tulorekisterin johdosta – laki vahvistettu

Laki työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta (1275/2018) hyväksyttiin muutettuna eduskunnassa ja Tasavallan Presidentti vahvisti lain 19.12.2018. Tulorekisteristä johtuvat muutokset lakiin tulevat voimaan 1.1.2020.

TyTAL 58 §:n otsikkoa muutettiin vastaamaan täsmällisemmin sen sisältöä ja uusi otsikko on Päiväraha ensimmäiseltä 28 päivältä. Lisäksi säännöstä muutettiin mahdollistamaan tulorekisteristä saatavien tietojen käyttäminen. Muutetun 58 §:n mukaan työansiota ei enää oteta huomioon päivän tarkkuudella vahinkopäivästä taaksepäin, vaan lähimmän vahinkopäivää edeltävän yhden tai useamman täyden palkanmaksukaudenajalta, joiden kesto on yhteensä lähimpänä 28 päivää.

Eduskunnassa valiokuntakäsittelyn aikana pykälään lisättiin siitä epähuomiossa pois jäänyt voimassa olevan lain 3 momentti, joka tulee säilyttää nykyisessä muodossaan.

Muutettua säännöstä sovelletaan vahinkotapahtumiin, jotka sattuvat lain voimaantulon jälkeen.

TyTAL 260 §:ä muutettiin, jotta Tapaturmavakuutuskeskuksella ja vakuutusyhtiöillä on myös tulorekisterin aikana oikeus saada vakuuttamisen valvontaa varten tiedot Verohallinnolta.

TyTAL 183 ja 184 §:iin tehtiin täsmennyksiä liittyen päätöksen tiedoksi antamiseen ja nämä muutokset tulevat voimaan jo 1.1.2019.

TVK:n tiedote hallituksen esityksestä annettiin 15.6.2018 (tiedote).

(HE 87/2018)

Lisätietoja antaa Elina Holmas, puh. 0409 225541

31.12.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;