Kuva -

Työtapaturmavakuutus numeroina 2016

Tapaturmavakuutuskeskus on koonnut työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta koskevat tiedot vuodelta 2016 julkaisuun ”Työtapaturmavakuutus numeroina 2016”.

Julkaisusta löytyy tietoa muun muassa vakuutusmaksuista, markkinaosuuksista, maksetuista korvauksista, vakuutusliikkeen tuloksesta, työtapaturmavakuutusjärjestelmän kustannuksista ja Tapaturmavakuutuskeskuksen oman toiminnan avainluvuista.

Lisäksi julkaisuun on koottu tilastoja työtapaturmista ja ammattitaudeista, muutoksenhausta sekä urheilijavakuutuksesta

”TVK on koonnut yhteen kaiken sen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tilastotiedon, joka on virallisista lähteistä saatavissa. Julkaisu antaa kattavan kokonaiskuvan järjestelmän tunnusluvuista eri näkökulmista.”, toteaa TVK:n toimitusjohtaja Janne Reini.

Lähteet

Julkaisun tietoja kootessa on käytetty tuoreimpia mahdollisia tilastoja. Ammattitautitilastoista on ollut käytettävissä vuoden 2014 tiedot, työtapaturmien vakavuuksien osalta vuoden 2015 tiedot ja vakuutusliikkeen liiketaloudellisten tietojen osalta Finanssivalvonnan julkaisemat tiedot vuodelta 2016. Vakuutusvalvonnan, Tapaturmavakuutuskeskuksen korvaustoiminnan ja Tapaturma-asiain korvauslautakunnan osalta julkaisuun on saatu mukaan myös jo 2017 vuoden tilastotiedot.

Julkaisun lähteinä ovat Finanssivalvonnan, Melan, Valtiokonttorin, Eurostatin, Tapaturma-asiainkorvauslautakunnan, Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan, Vakuutusoikeuden, Korkeimman oikeuden, Fine vakuutus- ja rahoitusneuvonnan tilastot sekä Tapaturmavakuutuskeskuksen omat tilastot.

Julkaisu löytyy Tietopalvelut ja julkaisut –osan TVK:n julkaisut-sivulta, otsikon ”Tilastojulkaisut” alta.

Työtapaturmavakuutus numeroina 2016

11.6.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;