Kuva -

Työtapaturmavakuutus numeroina 2017

Tapaturmavakuutuskeskus on koonnut työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta koskevat tiedot vuodelta 2017 julkaisuun ”Työtapaturmavakuutus numeroina 2017”.

Julkaisusta löytyy tietoa muun muassa vakuutusmaksuista, markkinaosuuksista, maksetuista korvauksista, vakuutusliikkeen tuloksesta, työtapaturmavakuutusjärjestelmän kustannuksista ja Tapaturmavakuutuskeskuksen oman toiminnan avainluvuista.

Lisäksi julkaisuun on koottu tilastoja työtapaturmista ja ammattitaudeista, muutoksenhausta sekä urheilijavakuutuksesta

”TVK on koonnut yhteen kaiken sen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tilastotiedon, joka on virallisista lähteistä saatavissa. Julkaisu antaa kattavan kokonaiskuvan järjestelmän tunnusluvuista eri näkökulmista. Vuoden 2018 lukuja on lisätty mukaan siltä osin kuin niitä on ollut käytettävissä.”, toteaa TVK:n toimitusjohtaja Janne Reini.

Lähteet

Julkaisun tietoja kootessa on käytetty tuoreimpia mahdollisia tilastoja. Ammattitautitilastoista on ollut käytettävissä vuoden 2015 tiedot, työtapaturmien vakavuuksien osalta vuoden 2017 tiedot ja vakuutusliikkeen liiketaloudellisten tietojen osalta Finanssivalvonnan julkaisemat tiedot vuodelta 2017. Vakuutusvalvonnan, Tapaturmavakuutuskeskuksen korvaustoiminnan ja Tapaturma-asiain korvauslautakunnan osalta julkaisuun on saatu mukaan myös jo 2018 vuoden tilastotiedot.

Julkaisun lähteinä ovat Finanssivalvonnan, Melan, Valtiokonttorin, Eurostatin, Tapaturma-asiainkorvauslautakunnan, Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan, Vakuutusoikeuden, Korkeimman oikeuden, Fine vakuutus- ja rahoitusneuvonnan tilastot sekä Tapaturmavakuutuskeskuksen omat tilastot.

Julkaisu löytyy Tietopalvelut ja julkaisut –osan TVK:n julkaisut-sivulta, otsikon ”Tilastojulkaisut” alta.

29.5.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

Työtapaturmavakuutus numeroina 2018

Kattava paketti suomen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tilastotiedosta. Julkaisua päivitetään sitä mukaan, kun uutta tietoa on saatavilla. 

Työtapaturmavakuutus numeroina 2017 julkaisun kansilehti, jossa otsikko ja vuosiluku. Kuvassa arkkitehdin kädet, jotka kasaavat pienoismallia.

;