Kuva -

Työympäristötyön erityisansiomitalit Humppilalle ja Väyryselle

Sosiaali- ja terveysministeri luovuttaa työympäristötyön erityisansiomitalit Tapaturmavakuutuskeskuksen yhteydessä toimivan työympäristömitalitoimikunnan esityksestä vuosittain. Mitalit myönnetään erityisen ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta valtakunnallisesta työstä työympäristön kehittämiseksi.

Ministeri Pirkko Mattila luovutti tänään 21. syyskuuta erityisansiomitalin insinööri Martti Humppilalle ja professori Seppo Väyryselle valtioneuvoston juhlatilassa järjestetyssä luovutustilaisuudessa.

Martti Humppila

Martti Humppila on vaikuttanut henkilökohtaisia suojaimia koskevien vaatimusten, niiden turvallisen käytön ja suojainten kunnon valvonnan kehittämiseen kotimaassa ja kansainvälisesti. Hän on osallistunut henkilösuojaindirektiivin ja henkilösuojainasetuksen sisällön ja soveltamisen kehittämiseen.

Humppila on tehnyt koko työuransa työturvallisuuden edistämisen parissa. Uransa alkuvuodet hän toimi työsuojeluhallituksessa ja Pohjois-Karjalan työsuojelupiirissä. Vuonna 1982 hän siirtyi Suojalaite Oy:n palvelukseen, jonka toimitusjohtajana hän toimi vuoteen 2017 asti. Humppila on Suomen Työsuojelualan Yritysten liiton (STYL) kunniapuheenjohtaja ja toimi pitkään alan eurooppalaisen kattojärjestön European Safety Federationin (ESF) yhtenä varapresidenttinä.

"Meidän pitää jatkossa keskittyä erityisesti henkilönsuojainten todellisen suojaavuuden varmistamiseen sekä suojainten käytön kouluttamiseen. Varsinkin hengityksensuojainten suojaavuus olisi helposti varmistettavissa käyttäjäkohtaisesti. Vasta tiiviyden eli istuvuuden testaus osoittaa, että juuri tämä suojain antaa tälle käyttäjälle valmistajan lupaaman suojauksen. Kokemukseni mukaan merkittävä osuus hengityksensuojainten käyttäjistä ei saa suojainta istumaan tiiviisti kasvoillaan ja laadukkaankin suojaimen suojaus jää näennäiseksi. Testaukseen liitetyn koulutuksen avulla suojaimen oikea istuvuus on helpompi saavuttaa. Monissa maissa suojaimen henkilökohtaisen istuvuuden varmistaminen on työantajan velvollisuutena. Vastaavia menetelmiä on myös muille suojaimille. Hyvistä suojaimista tulisi saada todellinen hyöty ja se edellyttää sekä koulutusta että suojaavuuden varmistamista. Tämän vaatimuksen tarkentamiseen tarjoutuisi erinomainen mahdollisuus esimerkiksi henkilönsuojainten käyttödirektiiviä uusittaessa," toteaa mitalin saaja Martti Humppila.

Seppo Väyrynen

Seppo Väyrynen on tehnyt mittavan ja ansiokkaan työuran suomalaisen työelämän kehittämisen parissa. Hän on työskennellyt Oulun yliopistossa työtieteen professorina vuodesta 1988. Väyrynen on vaikuttanut tässä tehtävässään korkeakouluopiskelijoiden työturvallisuus- ja työterveys- sekä työhyvinvointiosaamisen kehittymiseen.

Väyrynen on osallistunut urallaan alan kansalliseen sekä kansainväliseen tutkimukseen. Viimeisimpänä kohteena on ollut nuorten työelämävalmiuksiin ja niiden kehittämiseen liittyvä tutkimus. Väyrysen tieteellinen julkaisuluettelo kattaa noin neljäsataa tieteellistä tai yleistajuista artikkelia ja raporttia.

"Työturvallisuus koskettaa meitä jokaista – ei vain korkean tapaturmariskin ammateissa toimivia. Työpaikan ja henkilöstön on nähtävä se yhteisenä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden jatkuvan kehittymisen perustana – yksilöille ja yhteisöille. Sosiaalisen ulottuvuuden osana turvallisuus on myös kestävää kehitystä. Tätä tulee opettaa kaikille. Uutta "turvallisuusdraivia" on odotettava myös alan tutkimustyöltä," toteaa mitalin saanut Seppo Väyrynen."

Erityisansiomitaleja vuodesta 1997 lähtien

Erityisansiomitaleja on myönnetty vuodesta 1997 lähtien yhteensä 42 henkilölle.

"Työympäristöjen ja yleisemminkin työhyvinvoinnin kehittämisen eteen tehtävä työ on tärkeää jokaisella työpaikalla myös tuottavuuden näkökulmasta. Erityisansiomitalien saajat ovat omalla työllään saavuttaneet vielä laajempaa vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Siksi on upeaa voida palkita aitoja edelläkävijöitä ja suunnannäyttäjiä. Se kannustaa myös meitä muita työympäristötyötä tekeviä", toteaa työympäristömitalitoimikunnan puheenjohtaja Milja Koponen.

Työympäristötyön ansiomitalien ja erityisansiomitalien hakemisesta lisätietoja

25.9.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;