Kuva -

Työympäristötyön erityisansiomitalit jaettiin

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila luovutti keskiviikkona 14. syyskuuta kaksi työympäristötyön kultaista erityisansiomitalia Valtioneuvoston juhlatilassa järjestetyssä tilaisuudessa.

Kultaisen erityisansiomitalin saivat Rauno Pääkkönen sekä Raili Perimäki. Molemmat mitalistit ovat toimineet pitkään työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseksi niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. He ovat alansa arvostettuja asiantuntijoita ja ovat toimineet laaja-alaisesti yhteistyössä alan toimijoiden, viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

Rauno Pääkkönen on alansa johtava työympäristöasiantuntija, joka tutkimuksen, asiantuntijatyön, asiakaskonsultaatioiden ja korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksena toimimisen keinoin on edelleen alan vilkkaimpia yhteiskunnallisia keskustelijoita ja suunnannäyttäjiä. Osaamistaan ja pätevyyttään Rauno Pääkkönen on jakanut eteenpäin seuraaville asiantuntijapolville opettamalla yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa sekä ohjaamalla väitöskirjoja ja muita tutkielmia.

Raili Perimäki on tehnyt poikkeuksellisen pitkän ja ansiokkaan työuran työympäristö­työn eri aloilla; niin työterveydessä, työturvallisuudessa kuin työsuojelussa. Koulutuksestaan ja työkokemuksestaan saadulla osaamisellaan hän on jättänyt merkittävän, tuloksekkaan jäljen suomalaiseen työympäristötyöhön. Raili Perimäkeä tuntevat kuvailevat häntä kansainvälisesti orientoituneeksi, laajasti verkostoituneeksi niin koti- kuin ulkomailla, työsuojelun kokonaisuuden syvälliseksi asiantuntijaksi ja aktiiviseksi toimijaksi.

Sosiaali- ja terveysministeri luovuttaa erityisansiomitalit Tapaturmavakuutuskeskuksen yhteydessä toimivan työympäristömitalitoimikunnan esityksestä vuosittain. Mitalit myönnetään erityisen ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta valtakunnallisesta työstä työympäristön kehittämiseksi.

Lisätietoja: tvk.fi/mitalit

31.10.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;