Kuva -

TVK:n tiedote 26.10.2017

Urheilijan tapaturma- ja eläketurvalain mukaiset euromäärät 2018

Urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) mukaan siinä säädetyt rahamäärät tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella ja pyöristetään lähimmäksi täydeksi kymmeneksi euroksi. 

Rahamäärät ovat laissa vuoden 2009 tasolla (palkkakerroin 1,192). Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut 26.10.2017 vuoden 2018 palkkakertoimeksi 1,391. 

Vuoden 2018 rahamäärät ovat 

  • lain 1 ja 15 §:ssä tarkoitettu tuloraja on 11 200 euroa
  • lain 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu vuosityöansion enimmäismäärä on 116 690 euroa
  • lain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettu vuosityöansio on 35 010 euroa. 

Lisätietoja: lakimies Annu Vento, TVK, puhelin 0404 504 265

27.10.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;