Kuva -

Urheilijan tapaturma- ja eläketurvalain mukaiset euromäärät 2019

Urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) mukaan siinä säädetyt rahamäärät tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella ja pyöristetään lähimmäksi täydeksi kymmeneksi euroksi. 

Rahamäärät ovat laissa vuoden 2009 tasolla (palkkakerroin 1,192). Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut 25.10.2018 vuoden 2019 palkkakertoimeksi 1,417. 

Vuoden 2019 rahamäärät ovat

  • lain 1 ja 15 §:ssä tarkoitettu tuloraja on 11 410 euroa
  • lain 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu vuosityöansion enimmäismäärä on 118 880 euroa
  • lain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettu vuosityöansio on 35 660 euroa.

Lisätietoja: lakimies Merja Salonen, TVK, puhelin 0404 504 229

26.10.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;