Kuva -

Vaarallisuuden mittaamisesta turvallisuuden mittaamiseen

Työpaikkatapaturmientaajuus reagoi viiveellä talouden suhdannevaihteluihin. Taajuuden laskennassa käytettävä työntuntien määrä reagoi tuotantomäärien muutokseen hitaammin kuin työtapaturmatilastot. Työn tuotoksen määrän muutos ei näy perinteisillä mittareilla heti.

Tapaturmavakuutuskeskus selvitti TVK:n analyysissa nro 15 ”Vaarallisuuden mittaamisesta kohti turvallisuuden mittaamista” voisiko arvonlisäystietoa hyödyntää työtuntien sijaan suhdeluvun laskemisessa. Analyysissa laskettiin kuinka paljon arvonlisäystä syntyy per työpaikkatapaturma.

Laskelman mukaan palveluissa yhtä tapaturmaa kohden saadaan korkeampi arvonlisäys kuin fyysisemmissä töissä alkutuotannossa ja jalostuksessa. Analyysiaineiston alkuvuosina jalostuksen ja alkutuotannon arvonlisäys per työpaikkatapaturma oli pienempi kuin aineiston viimeisien vuosien. Työ on siten kehittynyt turvallisemmaksi analyysin aineiston vuosina.

Arvonlisäys per työpaikkatapaturma vaikuttaa skaalautuvan erikoisien yritysten osalta työpaikkatapaturmien taajuutta paremmin.

Analyysissa uuden suhdeluvun laskenta tehtiin varsin mekaanisella aineistojen yhdistämisellä. Menetelmä käyttäminen jatkossa edellyttää vielä tarkennusta.

Analyysissa kuvataan käytetty aineisto sekä se, miten uuden suhdeluvun laskenta käytännössä toteutettiin.

Analyysi nro 15 "Vaarallisuuden mittaamisesta kohti turvallisuuden mittaamista" TVK:n julkaisusarjat-sivulla

31.10.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;