Kuva -

Vahingon ja vahinkotapahtuman välisen syy-yhteyden arviointi TyTAL:n soveltamisalalla – TVK:n julkaisuja 1/2018

Tapaturmavakuutuskeskuksen julkaisusarjassa on julkaistu numerolla 1/2018 Takon lakimiehen Mari Karttusen kirjoittama muistio vahingon ja vahinkotapahtuman välisen syy-yhteyden arvioinnista työtapaturma- ja ammattitautilain (TyTAL) soveltamisalalla.

Karttunen kuvaa arviointiin liittyviä haasteita ja tapaturma-asiain korvauslautakunnan lausuntojen sekä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisujen eroja syy-yhteyden arvioinnissa tietyissä tilanteissa.

- TyTAL:ssa ei ole tarkempaa sääntelyä todennäköisen lääketieteellisen syy-yhteyden arvioinnista, eikä laissa ole mitään muita erillisiä säännöksiä vahingon ja vahinkotapahtuman välisen syy-yhteyden arviointiin liittyen. Korvattavuus edellyttää kuitenkin myös yleistä oikeudellista syy-yhteyttä korvaukseen oikeuttavaan vahinkotapahtumaan. Syy-yhteysarviointi onkin muodostunut haasteelliseksi, kun todettu vamma tai sairaus ei ole selkeästi aiheutunut itse korvattavan vahinkotapahtuman, vaan esimerkiksi sen hoidon seurauksena, kertoo Karttunen.

Tapaturmavakuutuslain soveltamiskäytännössä seurannaisvahinkoja korvattiin laaja-alaisesti. TyTAL:n voimaantulon myötä Tako on muuttanut seurannaisvahinkojen korvattavuutta koskevaa lausuntokäytäntöään suhteessa tapaturmavakuutuslain aikaiseen oikeustilaan. Tako edellyttää korvattavan vamman tai sairauden aiempaa suorempaa syy-yhteyttä itse vahinkotapahtumaan. Esimerkiksi syy-yhteys vain korvattavan vamman hoitoon ei ole ollut riittävä korvattavuuden edellytys, vaan tällaisten seurannaisvahinkojen ei ole katsottu oikeuttavan korvauksiin.

Lue aiheesta lisää: TVK julkaisuja 1/2018

TVK:n julkaisusarjojen muut julkaisut

27.4.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;