Kuva -

Vakuuttamattomuuden syy on usein tietämättömyys - Analyysi

Työnantajat ovat lähtökohtaisesti hoitaneet hyvin vakuuttamisvelvollisuutensa ja ottaneet työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen työntekijöillensä. Kun vakuutus on jäänyt ottamatta, on syynä useimmiten tiedon puute.

Tämä selviää TVK:n analyysisarjan tuoreimmasta julkaisusta, jossa esitetään työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisvelvollisuuden valvonnan tuloksia vuodelta 2018.

3600 laiminlyöntiepäilyä

Vakuuttamisvelvollisuuden palkanmaksurajan vuonna 2018 ylitti noin 157 100 työnantajaa. Näistä yli 40 000 työnantajalle ei löytynyt rekisteristä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta. Tästä määrästä suodatettiin määrätyillä perusteilla tukittavaksi noin 3600 tapausta, jotka olivat todennäköisiä vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöntejä. 

1360 laiminlyöntiä

Tutkittavaksi suodatetuista tapauksista noin 38 prosentissa eli noin 1 360 tapauksessa kyse oli vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönnistä. Noin 54 prosenttissa tarkastelluista tapauksista kyse ei ollut vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönnistä vaan väärin verohallinnolle ilmoitetuista tuloista.

Reilu kolmannes laiminlyöntitapauksista oli osakeyhtiömuotoisia mikroyrityksiä ja hieman alle kolmannes oli elinkeinonharjoittajia ja noin viidennes kotitalouksia.

Laiminlyönnin syynä tietämättömyys

Valvonnan analyysin perusteella vakuuttamattomuuden syynä oli useimmiten tietämättömyys vakuuttamisvelvollisuudesta tai sen perusteista. Selityksenä vakuutuksen puuttumiselle esitettiin esimerkiksi: "rakennusmies on hoitanut itse vakuutuksensa" tai "meillä ei ole vakituisia työntekijöitä".

Osa perheyrityksistä ei ollut huomannut, että yrityksessä työsuhteessa työskentelevien perheenjäsenten vakuuttamisen perusteissa tapahtui muutos vuonna 2016, kun työtapaturma- ja ammattitautilaki tuli voimaan.

Vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöneistä ulkomaisista työnantajista osa oli luullut, että yrityksen ulkomaisesta vakuutusyhtiöstä ottama vakuutus riittäisi ja kattaisi yrityksen Suomessa teettämän työn.

Monet työnantajista olivat pettyneitä siihen, että vakuutuksen puuttuminen tuli valvonnan myötä tietoon vasta pitkän viiveen jälkeen. Vuoden 2020 alusta lukien vakuuttamisen valvonnassa hyödynnetään tulorekisterin tietoja, mikä ajantasaistaa ja tehostaa valvontaa.

Lue tuloksista tarkemmin:

"" 

Työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisvelvollisuuden valvonta

TVK:n aloitti vakuuttamisvelvollisuuden valvonnan vuoden 2016 alussa, kun työtapaturma- ja ammattitautilaki tuli voimaan. TVK valvoo, että työnantajat täyttävät lakisääteisen vakuuttamisvelvollisuutensa.

Valvonnassa hyödynnetään verohallinnolta saatuja työnantajien tekemiä vuosi-ilmoituksia. Näitä tietoja verrataan TVK:n vakuutusrekisterin vakuutustietoihin. Tapaukset, joissa vakuutus puuttuu, otetaan valvonnan tarkasteluun.

 

 

7.11.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;