Kuva -

Vuoden 2019 vakuutuskäsikirja on julkaistu 

Työtapaturma- ja ammattitautilaki tuli voimaan vuoden 2016 alusta.Vakuutuskäsikirja kertoo, mikä on tuossa laissa säännelty työtapaturma- ja ammattitautivakuutus: kuka on vakuuttamisvelvollinen, ketkä kuuluvat vakuutukseen ja missä tehtävä työ on vakuutettava. Myös vakuutuksen elinkaari sen hakemisesta päättymiseen on kuvattu.

Käsikirja ei ota kantaa siihen, miten vakuutusmaksut määräytyvät. Vahinkotapahtumista tai niiden johdosta maksettavista korvauksista ei myöskään kerrota tarkoin. Vakuutuskäsikirja pyrkii keskittymään nimensä mukaisesti vakuuttamiseen.

Vakuutuskäsikirjan ovat laatineet TVK:n ja vakuutusyhtiöiden asiantuntijat. Lukijoiden kommentit ovat hyödyksi käsikirjan pitämisessä ajantasaisena, joten ne ovat tervetulleita.

Vakuutuskäsikirja löytyy julkaisuista ja tämän sivun oikeasta laidasta.

1.3.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

Kuvistuskuva vakuutuskäsikirjasta

Vakuutuskäsikirja

Vakuutuskäsikirjan (825kt, pdf) on laatinut ja sitä ylläpitää TVK:n vakuutusverkosto. Verkosto ottaa mielellään vastaan palautetta käsikirjan kehittämisestä. Palautetta voi lähettää verkostovastaavalle (elina.holmas@tvk.fi). 

;