Kuva -

Vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisen neuvottelukunta

Sosiaali- ja terveysministeriö perusti vakuutusjärjestelmän kehittämisen neuvottelukunnan huhtikuussa 2018.

Neuvottelukunta jatkaa vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämistä aiempien hankkeiden ja selvitysten pohjalta. Tavoitteena on lisätä vakuutuslääkärijärjestelmän ja sosiaalivakuutusjärjestelmän läpinäkyvyyttä sekä kansalaisten luottamusta järjestelmään.

Neuvottelukunta myös seuraa ja arvioi aiemmin päätettyjen toimenpiteiden toteuttamista ja huolehtii viestinnän avoimuuden kehittämisestä.

Neuvottelukunnan toimikausi 9.4.2018-30.4.2021. Tarkoituksena on, että neuvottelukunnasta muodostuu pysyvä foorumi vakuutuslääkäriasioiden käsittelyyn.

Neuvottelukunnan jäsenet

Puheenjohtaja
Pirkko Mattila, sosiaali- ja terveysministeri, sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Varapuheenjohtaja
Outi Antila, ylijohtaja, STM

Sihteeri
Anna Kivimäki, hallitussihteeri, STM

Jäsenet:

Tiina Muinonen, hallitussihteeri, STM (varajäsen Milja Tiainen, neuvotteleva virkamies, STM)

Tuula Pääkkönen, kehittämispäällikkö, oikeusministeriö (OM) (varajäsen Olli Wikberg, lainsäädäntöneuvos, OM)

Ilona Autti-Rämö, johtava ylilääkäri, Kela (varajäsen Kyösti Haukipuro, ylilääkäri, Kela)

Mikko Nyyssölä, lainopillinen asiamies, Elinkeinoelämän Keskusliitto

Kari Haring, asiantuntijalääkäri, SAK

Lea Mäntyniemi, johtaja Finanssiala ry (varajäsen Piritta Poikonen, asiantuntija, Finanssiala ry

Kati Kalliomäki, viestintäjohtaja, Eläketurvakeskus (varajäsen Peter Lindström, tiedottaja, Eläketurvakeskus)

Janne Leinonen, lääketieteen tohtori, neurologian erikoislääkäri, Suomen vakuutuslääkärien yhdistys ry (varajäsen Maija Haanpää, dosentti, neurologian erikoislääkäri, Suomen vakuutuslääkärien yhdistys ry)

Kari-Pekka Martimo, asiantuntijalääkäri, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo, Suomen Lääkäriliitto (varajäsen Satu Rannisto, työterveyshuollon erikoislääkäri, Finla Työterveys Oy, Suomen Lääkäriliitto)

Henrik Gustafsson, lakimies, Invalidiliitto ry (varajäsen Anne Mäki, Invalidiliitto ry)

Anne Porthen, toiminnanjohtaja, Aivovammaliitto (varajäsen Aki Siltaniemi, kehittämispäällikkö SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry)

Paavo Koistinen, puheenjohtaja, Suomen Potilasliitto ry (varajäsen Inger Östergård, varapuheenjohtaja Suomen Potilasliitto ry)

Maarit Korkeamäki, päätoiminen potilasasiamies HUS, Suomen potilasasiamiehet ry (varajäsen Juhani Laine, johtava potilasasiamies, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Suomen potilasasiamiehet ry)

Neuvottelukunnan sivut ministeriön hankesivuilla:
https://stm.fi/hanke?tunnus=STM043:00/2018

9.8.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

Jaa

Etsitkö näitä:

;