Kuva -

Vakuutusten tarjoamisesta on annettu asetuksia

Vakuutusten tarjoamista annetun lain (234/2018) ja vakuutussopimuslain 5 a §:n 2 momentin (238/2018) nojalla on annettu yksityiskohtaisempaa sääntelyä seuraavasti:

- valtioneuvoston asetus vakuutuksesta annettavien tietojen toimittamistavasta (293/2018)

- valtioneuvoston asetus vahinkovakuutustietoja sisältävän asiakirjan laatimisesta, sen sisältämistä tiedoista, esitystavasta ja asiakkaalle antamisesta (294/2018)

- sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutuksentarjoajien, vakuutuksen tarjoamiseen osallistuvien henkilöiden ja vakuutuksen tarjoamisesta vastaavien henkilöiden ammattipätevyyttä ja tietoja koskevista vähimmäisvaatimuksista (295/2018).

Vakuutussopimuslain säännöksistä, joita sovelletaan otettaessa työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista vakuutusta, on kerrottu TVK:n kotisivun tiedotteessa 20.4.2018. Sekä tätä koskeva työtapaturma- ja ammattitautilain muutos (239/2018) että edellä mainitut asetukset tulevat voimaan 1.10.2018.

Lisätietoja lakimies Annu Vento, puh. 0404 504 265

9.5.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;