Kuva -

Valitukset ja itseoikaisupäätökset 2016

Vakuutuslaitokset ovat lähettäneet TVK:lle valitusten ja itseoikaisupäätösten lukumäärät vuodelta 2016. Tiedot on saatu erikseen tapaturmavakuutuslain (TapVakL; 408/1948) ja vuoden 2016 alusta voimaan tulleen työtapaturma- ja ammattitautilain (TyTAL; 459/2015) mukaisista valitusasioista.

TapVakL:n mukaisia valituksia tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle oli yhteensä 2 713, ja näiden johdosta tehtiin itseoikaisupäätöksiä 136 (5,01 %). TyTAL:n mukaisten valitusten ja itseoikaisujen määrät olivat seuraavat: valituksia yhteensä 1 941, itseoikaisupäätöksiä 117 (6,03 %).

Vakuutusoikeudelle valituksia osoitettiin yhteensä 658 (TapVakL: 631, TyTAL 27). Näiden johdosta ei tehty yhtään itseoikaisupäätöstä.

Mikä on itseoikaisupäätös?

Jos vakuutuslaitoksen päätöksen saanut on tyytymätön siihen, hän voi hakea muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta. Lautakunnan päätöksestä voi valittaa Vakuutusoikeuteen.

Kummassakin tilanteessa muutoksenhakuasteelle osoitettu valitus toimitetaan päätöksen antaneelle vakuutuslaitokselle. Jos vakuutuslaitos katsoo, että valitus johtaa päätöksen muuttamiseen, se antaa asiassa uuden päätöksen (itseoikaisupäätös). Asian käsittely ei näin siirry muutoksenhakuasteeseen. Jos vakuutuslaitos katsoo, ettei aihetta päätöksen muuttamiseen ole, se lähettää asiakirjat eteenpäin muutoksenhakuasteelle.

Lisätietoja:
lakimies Annu Vento, TVK, puh. 0404 504265

9.6.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;