Kuva -

Valitukset ja itseoikaisupäätökset 2017

TVK on saanut jäseniltään valitusten ja itseoikaisupäätösten lukumäärät vuodelta 2017. Tiedot on ilmoitettu erikseen tapaturmavakuutuslain (TapVakL; 408/1948) ja työtapaturma- ja ammattitautilain (TyTAL; 459/2015) mukaisista valitusasioista.

TapVakL:n mukaisia valituksia tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle oli yhteensä 1 975, ja näiden johdosta tehtiin itseoikaisupäätöksiä 66 (3,34 %). TyTAL:n mukaiset yhteismäärät olivat seuraavat: valituksia 2 722, itseoikaisupäätöksiä 186 (6,83 %).

Vakuutusoikeudelle valituksia osoitettiin yhteensä 651 (TapVakL: 430, TyTAL: 221). Näiden johdosta on annettu yksi itseoikaisupäätös.

Mikä on itseoikaisupäätös?

Jos vakuutuslaitoksen päätöksen saanut on tyytymätön siihen, hän voi hakea muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta. Lautakunnan päätöksestä voi valittaa Vakuutusoikeuteen.

Kummassakin tilanteessa valitus osoitetaan muutoksenhakuasteelle, mutta se lähetetään päätöksen antaneelle vakuutuslaitokselle. Jos vakuutuslaitos katsoo, että valitus johtaa päätöksen muuttamiseen, se antaa asiassa uuden päätöksen (itseoikaisupäätös). Asian käsittely ei tällöin siirry muutoksenhakuasteeseen. Jos vakuutuslaitos katsoo, ettei aihetta päätöksen muuttamiseen ole, se lähettää asiakirjat eteenpäin muutoksenhakuasteelle.

Lisätietoja: lakimies Annu Vento, TVK, puh. 0404 504265

18.4.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;