Kuva -

Viisi vinkkiä turvalliseen kesätyöhön

Kesätyöntekijät ja harjoittelijat tulevat taas monille työpaikoille tuuraamaan vakituisten työntekijöiden kesälomia ja tasaamaan sesongin ruuhkahuippuja.

Alle 25-vuotiaat nuoret ovat muita alttiimpia työtapaturmille. Yleensä vahingot ovat onneksi lieviä, mutta moni työtapaturma olisi kokonaan vältettävissä, jos perehdytys työtehtäviin ja työympäristöön olisi suunniteltu ennalta huolella.

Vinkit kesätöiden turvalliseen järjestämiseen:

  1. Jokainen kesätyöntekijä tarvitsee huolellisesti suunnitellun ja toteutetun perehdytyksen työtehtäviin ja työympäristöön. Perehdytyksessä tulee käydä läpi työn vaarat, niiden hallinta sekä turvalliset työn suoritustavat.
  2. Kesätyöntekijälle olisi hyvä nimetä kokenut työntekijä opastajaksi. Opastajan tulee itse toimia esimerkkinä työn turvallisessa tekemisessä ja suojavarusteiden kuten henkilösuojainten käytössä. Opastajan on hyvä rohkaista kesätyöntekijää kysymään rohkeasti, jos jotakin asiaa ei tiedä, osaa tai ymmärrä.
  3. Alkuvaiheessa kesätyöntekijän työskentelyä tulee seurata ja varmistua jatkuvalla valvonnalla, että työntekijä on oppinut tekemään työtehtävänsä turvallisesti ja oikein.
  4. Kesätyöntekijälle tulee opastaa kaikkien työssä käytettävien apuvälineiden turvallinen käyttö sekä työolojen siisteyden ja hyvän järjestyksen merkitys työturvallisuudelle.
  5. Perehdytys kannattaa jaksottaa pidemmälle ajalle kuin vain ensimmäisiin työpäiviin. Uuden työn aloittaminen saattaa jännittää niin, että osa ensimmäisten päivien opastuksesta jää omaksumatta. Perehdyttämistä tulee tarvittaessa jatkaa ja täydentää kesätyön jatkuessa.

Huolella tehty perehdyttäminen takaa kesätyöntekijälle turvallisen kesätyön, luo myönteisen kuvan työelämästä ja työyhteisöstä sekä työnantajasta.

Lue myös aiemmin julkaistu artikkelimme: Työturvallisuuden uusi sukupolvi syntyy osallistamalla

25.5.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;