Kuva -

Tietoa uusille työnantajille vakuuttamis- ja maksuvelvollisuuksista

Tapaturmavakuutuskeskus ja Työttömyysvakuutusrahasto lähettävät syksyn aikana ensimmäistä kertaa uusille työnantajille sähköpostilla tietoa työnantajan vakuuttamis- ja maksuvelvollisuudesta. Yhteisen infokirjeen tavoitteena on lisätä työnantajien tietoisuutta velvollisuuksista ja vähentää jälkikäteisen valvonnan tarvetta.

Työnantajan velvollisuuksista muistuttava infokirje lähetetään työnantajille, jotka ovat ilmoittautuneet työnantajarekisteriin elokuussa 2017, mutta jotka eivät ole Tapaturmavakuutuskeskuksen vakuutusrekisterin ja Työttömyysvakuutusrahaston rekisterin mukaan vielä hoitaneet vakuuttamis- ja maksuvelvoitettaan.

Infokirjeitä on tarkoitus jatkossa lähettää kuukausittain uusille työnantajille.

Mitä vakuuttamis- ja maksuvelvollisuus tarkoittaa?

Työnantajan, joka maksaa kalenterivuoden aikana palkkaa työntekijöilleen yhteensä yli 1200 euroa on työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan otettava työtekijöilleen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus. Jos työntekijä on 17-64-vuotias, tulee työnantajan maksaa työnantajan työttömyysvakuutusmaksu. Lisäksi työnantajan tulee aina pidättää maksuvelvollisen työntekijän palkasta palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu.

Tapaturmavakuutuskeskuksen tehtävänä on valvoa, että työnantajat ovat hoitaneet työtapaturmien ja ammattitautien vakuuttamisvelvollisuuden. Työttömyysvakuutusrahasto puolestaan kerää työttömyysvakuutusmaksut työnantajilta ja valvoo maksuvelvollisuuden hoitamista.

Lisätietoja: Tapaturmavakuutuskeskuksen valvonnan puhelin 0409 221 223, sähköposti valvonta@tvk.fi, Työttömyysvakuutusrahaston valvonnan puhelin 075 757 0509, sähköposti vakuutusmaksuvalvonta@tvr.fi, www.tvr.fi.

11.10.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

Jaa

Etsitkö näitä:

;