Kuva -

Yrittäjän omavastuuaika lyhenee sairausvakuutuksessa

Tasavallan presidentti on 28.12.2017 hyväksynyt sairausvakuutuslain muutoksen, joka koskee muun muassa yrittäjän omavastuuajan lyhentämistä. Jatkossa yrittäjän omavastuuaika sairausvakuutuksessa on sairastumispäivä, jos yrittäjällä oli työkyvyttömyyden alkaessa yrittäjän eläkelaissa tarkoitettua eläketurvaa koskeva vakuutus.

Asiasta on kerrottu TVK:n tiedotteessa 27.10.2017.

Sairausvakuutuslain muutos tulee voimaan 1.1.2018. Uutta yrittäjän omavastuuaikaa sovelletaan, jos työkyvyttömyys tai etuusoikeus alkaa mainittuna päivänä tai sen jälkeen.

Lisätietoja lakimies Annu Vento, puh. 0404 504 265

4.1.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;