Kuva -

Yritysten jakaminen suhteellisiin riskiluokkiin

Tapaturmavakuutuskeskuksen analyysisarjan tänään julkaistussa analyysissä (9/2017) tutkittiin sitä olisiko mahdollista jakaa yritykset kolmeen tasasuuruiseen luokkaan riippuen siitä, miten suuri tapaturmariski niissä on? Jos olisi, miten paljon kaikista suuririskisimmässä luokassa täytyisi tapaturmien vähentyä, jotta siihen kuuluvat yritykset yltäisivät toiseksi suuririskisempien luokkaan kuuluvien yritysten tasolle?

Tapaturmavakuutuskeskuksen laatima laskelma antaa tietoa tapaturmien keskittymisestä ja paljonko työpaikkatapaturmia vähenisi, jos kuvattu tasonparannus saataisiin aikaiseksi, esimerkiksi tuotantotekniikan, interventioiden ja työturvallisuuden jatkuvan kehityksen yhteisvaikutuksesta. Tämä auttaa mittakaavan hahmottamisessa ja vastaa osaltaan kysymykseen: "Paljonko kannattaisi panostaa työturvallisuuden kehittämiseen lisää?"

Tulokset

Analyysissa yritykset jaettiin kolmeen ryhmään: suuririskisiin, keskiriskisiin ja pieniriskisiin.

Analyysissa todettiin, että suuririskisissä yrityksissä työpaikkatapaturmia pitäisi sattua noin 13 100 tapaturmaa vähemmän per vuosi, jotta suuririskiset yritykset pääsisivät keskiriskisten yritysten tasolle. Tämä tarkoittaa suuririskisten yritysten tasolla noin 0,8 työpaikkatapaturmaa vähemmän per vuosi. Säästöjä tämä toisi vuodessa noin 46,1 miljoonaa euroa ja yritystasolla keskimäärin 2 700 euroa.

Jos taas halutaan keskiriskiset yritykset pieniriskisten yritysten tasolle, työpaikkatapaturmia pitäisi sattua vastaavasti noin 17 300 vähemmän per vuosi. Tämä tarkoittaa keskiriskisten yritysten tasolla keskimäärin 1,0 työpaikkatapaturmaa vähemmän. Säästöjä tämä toisi vuodessa noin 60,7 miljoonaa euroa ja yritystasolla noin 3 600 euroa.

Lue analyysista tarkemmin tutkimusaineistosta ja muun muassa siitä miten yritykset jaoteltiin edellä mainittuihin kolmeen ryhmään. Analyysi nro 9 löytyy sivulta:

Tietopalvelu- ja julkaisut - TVK:n julkaisusarjat

9.6.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;