Kuva -

Työtapaturmat

Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) julkaisee kaksi kertaa vuodessa tilastotietoja työtapaturmista: ennakkoarvion edellisvuonna korvattujen työtapaturmien määrästä sekä lopulliset tiedot edellisvuoden työtapaturmista. 

TVK:n ennakkoarvio vuoden 2017 työtapaturmista | Julkaistu 14.6.2018 

Työtapaturmien määrä ja tapaturmataajuus kääntyivät nousuun vuonna 2017

TVK:n ennakkoarvion mukaan vakuutuslaitokset korvasivat vuonna 2017 yhteensä noin 127 000 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa.

Korvatuista tapaturmista oli työpaikkatapaturmia noin 104 000 ja asunnon ja työn välisellä matkalla sattuneita työmatkatapaturmia noin 23 000.

Työpaikkatapaturmien lukumäärä nousi noin 5 % edellisvuodesta. Työmatkatapaturmien määrä nousi noin 7 % vuodesta 2016.

Vuonna 2017 kaikkien toimialojen yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli 29,5 työpaikkatapaturmaa/miljoonaa työtuntia. Taajuus nousi vuodesta 2016, jolloin taajuus oli ennätysalhainen (28,4).

"Talouskasvun myötä myös työtapaturmien lukumäärä yleensä valitettavasti lähtee nousuun ja muutokset aiheuttavat taajuuslukuihin heilahtelua, sillä tiedot tehtyjen työtuntien lukumääristä muuttuvat pienellä viiveellä" kertoo tutkimuspäällikkö Marja Kaari.

Liukkaana päivänä yli 1000 työmatkatapaturmaa

Työmatkatapaturmien lukumäärä oli vuonna 2017 tavanomaista tasoa korkeampi. Yksittäiset liukkaat päivät vaikuttavat merkittävästi kokonaislukumäärään. Esimerkiksi viime vuonna 20.2. sattui yli 1000 työmatkatapaturmaa. Keli oli tuolloin erittäin liukas.

"Kyseinen päivä osui Etelä-Suomen talvilomaviikolle, jolloin asunnon ja työn välillä liikutaan vähemmän. Työmatkatapaturmien määrä olisi siis voinut olla vielä korkeampi, jos liukas päivä olisi sattunut toiseen aikaan.", pohtii Marja Kaari.

Päätoimialojen työpaikkatapaturmataajuudet nousussa - vuokratyössä tapaturmien määrä kasvaa

Monilla päätoimialoilla työpaikkatapaturmataajuudet kääntyivät nousuun. Taajuudet nousivat erityisesti teollisuuden ja hallinto- ja tukipalvelutoiminnan toimialoilla. Rakentamisessa sen sijaan työtuntien määrän kasvu oli työpaikkatapaturmien nousua suurempaa, joten taajuus laski hieman.

Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan taajuuden nousua selittää vuokratyössä sattuneiden työtapaturmien lisääntyminen. Vuokratyöntekijöille sattui ennakkoarvion mukaan noin 1000 työtapaturmaa enemmän kuin edellisvuonna. Vuokratyön käyttö on lisääntynyt talouden kääntyessä nousuun.

Taulukko: Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuudet valituilla päätoimialoilla

Toimiala 2015 2016 2017
Teollisuus 31 30 33
Rakentaminen 61 62 61
Vähittäis- ja tukkukauppa 28 28 28
Kuljetus ja varastointi 43 40 41
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 50 50 53
Kuntasektori 24 24 25
Yksityinen sosiaali- ja terveysala 31 32 33

 

Kuolemaan johtaneiden työpaikkatapaturmien määrä laski

Tämän hetkisen tiedon mukaan työpaikkatapaturmissa kuoli viime vuonna 14 palkansaajaa. Luku on ennätysalhainen. Vuonna 2016 työpaikkatapaturmissa sai surmansa 24 ja vuonna 2015 yhteensä 27 henkilöä.

Lisätietoja: Tutkimuspäällikkö Marja Kaari puh. 040 450 4234, tietokanta-analyytikko Janne Sysi-Aho puh. 040 450 4232.

Ennakkoarvion tilastograafit 2017 (Power Point)

Työtapaturmat vuonna 2016

Vuonna 2016 sattui Suomessa palkansaajille yhteensä 118 590 työtapaturmaa. Näistä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvatuista työtapaturmista 97 116 oli ns. työpaikkatapaturmia eli työtapaturman sattumisolosuhde oli muu kuin asunnon ja työpaikan välinen matka. Asunnon ja työpaikan välisellä matkalla sattui vuonna 2016 palkansaajille 21 475 työtapaturmaa.

Lue tarkemmin Työtapaturmat 2005-2016-sivustosta

Aiemmat tilastojulkaisut

Työtapaturmat – Tilastovuodet 2005-2015 –julkaisu (pdf-dokumentti)
Julkaisun tiedot excel-taulukossa
Diaesitys julkaisun tiedoista (powerpoint-tiedosto)

Tilastojulkaisu 2015 (vuoden 2014 työtapaturmatilastoista)

Tilastojulkaisu (pdf)
Tilastojulkaisun taulukot (excel)
Tilastodiat 2015 (power point)

Tilastojulkaisu 2014 (vuoden 2013 työtapaturmatilastoista)

Työtapaturmat - Tilastojulkaisu 2014 Tilastovuodet 2005-2013 (pdf)
Tilastojulkaisun taulukot 2014 (excel-tiedosto)
Tilastojulkaisu 2014 - Esitysgrafiikka (Power Point)

Tilastojulkaisu 2013 (vuoden 2012 työtapaturmatilastoista)

Tilastojulkaisu 2013,
Tilastokirjan taulukot 2013,
Tilastokirjan taulukoissa käytettyjen luokitusten selitteet
Esitysgrafiikka 2013

Toimialakohtaiset taulukot
Hallinto- ja tukitoimintojen tilastot
Koulutus
Kuljetus- ja varastointi
Kuntasektori
Rakentaminen
Teollisuus
Terveys- ja sosiaalipalvelut
Tukku- ja vähittäiskauppa

Tilastojulkaisu 2012 (vuoden 2011 työtapatumatilastoista)

Tilastojulkaisu 2012,
Taulukot 2012,
Esitysgrafiikka Tilastojulkaisu 2012

Tilastojulkaisu 2011 (vuoden 2010 työtapaturmatilastoista)

Tilastojulkaisu 2011,
Taulukot 2011,
Esitysgrafiikka Tilastojulkaisu 2011

Tilastojulkaisu 2010 (vuoden 2009 työtapaturmatilastoista)

Tilastojulkaisu 2010

21.8.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;