Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Artikkelit

Työhön paluu on mahdollinen pitkänkin työkyvyttömyyden jälkeen - Kuvitus kuva

Työhön paluu on mahdollinen pitkänkin työkyvyttömyyden jälkeen

Vaikka työtapaturman jälkeinen työkyvyttömyys olisi kestänyt suhteellisen pitkään - vuodenkin, toivoa työhön paluuseen on. Työtapaturman ensimmäisen vuosipäivän täysin työkyvyttömistä toiseen vuosipäivään mennessä työhön oli palannut 29 %.

 Työpaikkakuolemat.fi-logo

Työpaikkakuolemat.fi on tietopankki vakavien työtapaturmien ehkäisyyn

Onnettomuustapauksia tutkimalla voidaan oppia ja
levittää tietoa, jotta samankaltaisilta tapauksilta vältytään tulevaisuudessa. Työpaikkakuolemat.fi sivuston tavoitteena onkin lisätä tietoa Suomessa sattuvista vakavaan vammautumiseen tai kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista.

 

 

 

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

Tapaturmavakuutuskeskus

@Tapvakkeskus
19. lokakuuta
Työelämän, teknologian ja demografian muutokset muokkaavat vakuutuslajimme toimintaympäristöä. Muutoksiin on reagoitava järjestelmiä kehittämällä. #työtapaturmavakuutus #muutosvoimat https://t.co/zV7I3zpFcN
@Tapvakkeskus
11. lokakuuta
#Kemikaaliturvallisuus tehovalvonnassa. Löytyykö sinun työpaikaltasi ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ja selkeät kemikaalien päällysmerkinnät? Ja onko työntekijät opastettu kemikaalien turvalliseen...
@Tapvakkeskus
5. lokakuuta
Työelämän muuttuminen haastaa työsuojeluvalvontaa. Toimintaympäristön dynaamisuus on haaste työturvallisuuden hallinnalle myös työpaikoilla. Tähän voi vastata kehittämällä entistä ketterämpiä toimintatapoja....

;