Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Ajankohtaista

{{n.Category}}

 

{{n.Published}}

{{n.IntroText}}

Lue lisää

Haettua uutistyyppiä ei löytynyt

Lisää

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

Turha kiireen tunne pois voisi vähentää iäkkäiden työtapaturmia

Yli 60-vuotiaille työntekijöille sattui suhteessa tehdyn työn määrään selvästi enemmän työtapaturmia kuin kymmenen vuotta nuoremmille. Iäkkäämpien työntekijöiden työtapaturmat olivat myös muita useammin vakavia. Kiireen tunne pois, voisi ehkäistä monta työtapaturmaa, ehdottavat työtapaturmatilastoja analysoineet tutkijat.

Työturvallisuuden uusi sukupolvi syntyy osallistamalla

Nuori haluaa osallistua ja kokea olevansa mukana edistämässä työpaikkansa työturvallisuutta. Ottamalla nuoret mukaan työpaikan turvallisuuden kehittämiseen voidaan sekä vähentää nuorille sattuvia tapaturmia että rakentaa kestävämpää työturvallisuutta laajemminkin.