Kuva -

Korvauksen hakeminen TVK:sta

Jos työnantajalla ei ole vahinkotapahtuman sattuessa työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista vakuutusta työntekijöilleen, Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) vastaa korvaamisesta. Vahinkotapahtumalla tarkoitetaan työtapaturmaa tai ammattitautia. Työntekijällä on oikeus samoihin lain mukaisiin korvauksiin kuin vakuutetulla työntekijällä.

Ns. lähetetyille työntekijöille työnantajan ei tarvitse ottaa työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista vakuutusta. Katso tästä asiasta tarkemmin kohdasta Toisessa maassa vakuutettu työntekijä.

Tapaturman sattuessa tai ammattitautiepäilyn ilmetessä vakuuttamattomassa työssä toimintaohjeet ovat seuraavat:

  • Työntekijä ilmoittaa asiasta välittömästi työnantajalle.
  • Työnantaja ilmoittaa heti tapaturmasta tai ammattitautiepäilystä Tapaturmavakuutuskeskukseen työtapaturmailmoituslomakkeella (Lomakkeet). Ilmoitus tulee tehdä viimeistään 10 arkipäivän kuluessa siitä kun työnantaja on saanut tiedon tapaturmasta.
  • Vahingoittunut voi saattaa asian käsittelyyn täyttämällä ja lähettämällä itse työtapaturmailmoituksen Tapaturmavakuutuskeskukseen tai tekemällä Tapaturmavakuutuskeskukseen kirjallisen ilmoituksen työtapaturmasta, joka sisältää tiedot vahingoittuneesta ja työnantajasta, tehdystä työstä sekä tapaturman sattumisolosuhteista. Kuitenkin työnantajan tulisi ensisijaisesti toimittaa työtapaturmailmoitus.
  • TVK ylläpitää vakuutusrekisteriä, josta työnantajan vakuutustiedot voi tarkistaa. (Yhteystiedot)

Vakavista tapaturmista on aina ilmoitettava myös poliisille ja työsuojeluviranomaisille. Vakava tapaturma aiheuttaa vaikean vamman tai kuoleman. Vamma on vaikea, kun se suurella todennäköisyydellä on pysyvä ja vaikeuttaa normaalia elämää.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus