Kuva -

Korvausasian käsittely

Korvausasian selvittelyvaiheessa tarkistetaan työnantajan vakuuttamisvelvollisuus ja vakuutustiedot. Ammattitautiasioissa selvitetään työsuhde, jonka perusteella korvausvelvollinen vakuutuslaitos määräytyy.

Asia tulee vireille Tapaturmavakuutuskeskukseen (TVK), kun on varmistettu, ettei työnantajalla ole työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista vakuutusta työntekijöilleen. Korvausasia käsitellään kirjallisesti, ja TVK hankkii tarvittavat selvitykset mm. hoitolaitoksesta ja työnantajalta sekä viranomaisilta.

Jos asian käsittely pitkittyy ja päivärahan maksu viivästyy, vahingoittunut voi ottaa yhteyttä TVK:n korvauspalveluun. TVK voi antaa ns. viivästymistodistuksen, jonka johdosta Kansaneläkelaitos (Kela) tekee päätöksen sairausvakuutuslain mukaisesta päivärahasta.

Tapaturmaan liittyvät laskut kannattaa aina toimittaa TVK:een, vaikka ei olisikaan varmuutta niiden korvattavuudesta. Kuluista tarvitsemme alkuperäiset maksukuitit (tai tiliotekopion). Kun asia on ratkaistu, vahingoittuneelle lähetetään päätös postitse. Päätökseen voi hakea muutosta. 

Epäselvissä asioissa voi ottaa yhteyttä korvausyksikköön, puh. 0404 504 210. Postiosoitteemme on Itämerenkatu 11-13, 00180 Helsinki.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus