Kuva -

Euromäärät

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa (TyTAL) mainitut euromäärät ovat vuoden 2014 indeksitasossa. Ne tarkistetaan vuosittain joko työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisella palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:n mukaisella työeläkeindeksillä.

TyTAL:n euromäärät ja tulosovitusperusteen euromäärä ovat vuonna 2017 seuraavat:

TyTAL:n kohta 2017 2016
3 § 2 mom.
vakuuttamisvelvollisuuden raja
1 200 1 200
44 § 1 mom. 2 kohta
enimmäiskustannus tutkimus- ja hoitotoimenpiteelle, joka yksityisessä terveydenhuollossa annettuna voidaan korvata ilman maksusitoumusta
310 310
51 § 1 mom.
hoitotuet
   
       -  perushoitotuki 8,79 8,73
       -  korotettu hoitotuki 19,74 19,63
       -  ylin hoitotuki 29,25 29,08
52 § 1 ja 2 mom.
vaatelisät
   
       -  vaatelisä 0,59 0,58
       -  korotettu vaatelisä 2,33 2,32
79 §
vähimmäisvuosityöansio

14 080

13 910
86 §
haittarahan perusmäärä

12 560 

12 490
93 §
erityiskorvaus palveluasumisen lisäkustannuksista

58,50

58,15
107 § 2 mom.
leskeneläkkeen tulosovitusperuste

30 272

29 906,50
109 § 1 mom.
hautausapu

4 810

4 780
152 § 4 mom.
alin maksettava viivästyskorotus

7,49

7,40
184 § 1 mom.
vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöneen työnantajan omavastuu
5 140 5 090
     
Työeläkeindeksi 2 534 2 519
Palkkakerroin 1,389 1,373
     
 Palkansaajamaksujen vähennys % (62 §) 4,64 4,60 
Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus