Korvaukset

Työtapaturma ja ammattitaudista maksetaan työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädettyjä korvauksia. Niistä ei voi sopia vakuutusyhtiön ja työntekijän tai työnantajan välillä. Pääsääntöisesti työntekijän ei tarvitse tehdä korvausta koskevaa hakemusta, vaan vakuutusyhtiö selvittää, mihin korvauksiin vahingoittunut on oikeutettu ilmoitetusta työtapaturmasta tai ammattitaudista. Korvauksissa ei ole eurorajaa eikä pääsääntöisesti myöskään aikarajaa.

Työtapaturma ja ammattitaudista maksettavat korvaukset ovat ensisijaisia muuhun lakisääteiseen turvaan nähden. Jos kyseessä on työtapaturma, korvaus maksetaan ensin työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella ja toissijaisesti voi tulla kyseeseen esimerkiksi liikennevakuutus tai työeläkevakuutus.

Esimerkki

Työntekijä jää auton töytäisemäksi, kun hän on matkalla töistä kotiinsa. Työntekijälle aiheutuneen vamman hoitokulut ja mahdollinen ansionmenetys korvataan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta. Häntä töytäisseen auton liikennevakuutuksesta maksetaan korvauksia vain siltä osin kuin ne ylittävät työtapaturmana maksetut korvaukset.

Korvaukset ovat laissa säädettyjä ja tämän vuoksi muita menetyksiä ei työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvata.