Työntekijäin ryhmähenkivakuutus

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on työnantajan työntekijöillensä ottama henkivakuutus. Vakuutuksen tarkoituksena on turvata perheen välitön toimeentulo puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen. Vakuutus on voimassa työntekijän työ- ja vapaa-aikana.

Vakuutuksesta maksetaan kuolemantapauskorvaus työntekijän kuoleman jälkeen, mikäli hänellä on vakuutusehdoissa mainittuja edunsaajia. Edunsaajia ovat vainajan puoliso sekä alle 22-vuotiaat lapset.

Kuolemantapauskorvaukset maksetaan keskitetysti Tapaturmavakuutuskeskuksen korvauspalvelusta. Korvaushakemuksen voi tehdä joko sähköisesti tai täyttämällä korvaushakemuslomakkeen. Korvauspalvelu neuvoo tarvittaessa korvauksen hakemisessa. (Puhelin 0409 222 900, sähköposti: trhv@tvk.fi )

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen esite

Vakuutusehdot - Yleistä vakuutuksesta
Korvaukset - Hakeminen
Yhteystiedot

Korvauspalvelumme toimii normaalisti

Korvaustoimintamme jatkuu kuten ennenkin koronatilanteesta huolimatta. Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta maksetaan korvauksia kuten tavallisesti, ehtojen mukaisesti.

Korvaussummat

Vakuutuksesta maksettava korvaussumma, kun vakuutettu on kuollut vuonna 2020

Vakuutetun ikä kuolinhetkellä Leskenosuus €
-49 16 720
50 15 620
51 14 510
52 13 370
53 12 270
54 11 190
55 10 060
56 8 960
57 7 910
58 6 740
59 5 640
60- 4 660
Lapsenosuus 7 540
Tapaturmakorotus 50 % leskenosuuden ja lapsenosuuksien määrästä
;