Työntekijäin ryhmähenkivakuutus

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on työnantajan työntekijöillensä ottama henkivakuutus. Vakuutuksen tarkoituksena on turvata perheen välitön toimeentulo puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen. Vakuutus on voimassa työntekijän työ- ja vapaa-aikana.

Vakuutuksesta maksetaan kuolemantapauskorvaus työntekijän kuoleman jälkeen, mikäli hänellä on vakuutusehdoissa mainittuja edunsaajia. Edunsaajia ovat vainajan puoliso sekä alle 22-vuotiaat lapset.

Kuolemantapauskorvaukset maksetaan keskitetysti Tapaturmavakutuuskeskuksen korvauspalvelusta. Korvaushakemuksen voi tehdä joko sähköisesti tai täyttämällä korvaushakemuslomake. Korvauspalvelu neuvoo tarvittaessa korvauksen hakemisessa. (Puhelin 0409 222 900, sähköposti: trhv@tvk.fi )

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen esite

Vakuutusehdot - Yleistä vakuutuksesta
Korvaukset - Hakeminen
Yhteystiedot

Korvaussummat

Vakuutuksesta maksettava korvaussumma, kun vakuutettu on kuollut vuonna 2020

Vakuutetun ikä kuolinhetkellä Leskenosuus €
-49 16 720
50 15 620
51 14 510
52 13 370
53 12 270
54 11 190
55 10 060
56 8 960
57 7 910
58 6 740
59 5 640
60- 4 660
Lapsenosuus 7 540
Tapaturmakorotus 50 % leskenosuuden ja lapsenosuuksien määrästä
;