Juuret 1970-luvulla

Työntekijäin ryhmähenkivakuutusjärjestelmä syntyi vuonna 1977, kun työmarkkinajärjestöt olivat sopineet kuolemanvaraturvan järjestämisestä työnantajasopijapuolen työntekijöille.

Turva päätettiin järjestää ryhmähenkivakuutuksena ja vakuutuksenantajina olivat yhteisvastuullisesti suomalaiset henkivakuutusyhtiöt. Vakuutusmaksun perusteeksi tuli sama palkkasumma kuin lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa.

Vakuutusturva määräytyi vakuutetun kuolin iän ja lapsimäärän mukaan. Tapaturmaisesti menehtyneiden edunsaajille maksettaisiin 50 prosentilla korotettu suoritus.

Poolitoimisto asioita hoitamaan

Vakuutusyhtiöt päättivät järjestää työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen hoidon järjestäytymällä pooliksi. Henkivakuutusyhtiöt olivat vakuutuksenantajia ja vakuutuskorvausten suorittamista varten perustettiin poolitoimisto. Sen tehtäväksi tuli huolehtia myös vakuutuksen vakuutustekniikasta, maksujen laskennasta ja tarvittavasta juridiikasta sekä lääketieteellisistä kysymyksistä.

Neuvottelukunta tulkitsijaksi

Vuonna 1979 työmarkkinaosapuolet perustivat Ryhmähenkivakuutusasiain neuvottelukunnan. Sen tehtäväksi määriteltiin vakuutusehtojen tulkinta ja korvauspäätöksiin liittyvien valitusten käsittely.

Neuvottelukunnassa työnantaja- ja työntekijäjärjestöillä on tasaedustus. Puolueeton puheenjohtaja on osapuolien yhdessä valitsema.

Hyväksi koettu toimintamalli jatkuu 2010-luvulla

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen toimintamalli on säilynyt pitkälti samanlaisena kuin mitä se oli perustamisen aikaan.  Työmarkkinaosapuolet sopivat edelleen vakuutussummiin ja ehtoihin tehtävistä muutoksista, joiden perusteella poolissa lasketaan vakuutusmaksun suuruus.

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen korvauksista vastaava pooli toimi 31.3.2015 asti Henkivakuutusyhtiö Retron yhteydesssä. Huhtikuun alusta 2015 pooli siirtyi toimimaan Tapaturmavakuutuskeskuksen yhteyteen.