Ryhmähenkivakuuttamisen järjestely

Työntekijäin ryhmähenkivakuutusta hoitaa henkivakuutusyhtiöiden perustama pooli. Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspooli hoitaa keskitetysti kaikkien vakuutuksen piiriin kuuluvien kuolemantapauskorvausten käsittelyn ja korvausten maksamisen.

Vakuutusten hoidosta ja vakuutusmaksujen perimisestä vastaavat vahinkovakuutusyhtiöt. Käytännössä vakuutusasioiden hoito ja maksujen perintä tapahtuvat työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen ohessa siinä vakuutusyhtiössä, josta työnantaja on ottanut työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen.

Valtion työntekijöiden ja virkamiesten ryhmähenkivakuutusta vastaavan taloudellisen tuen järjestämisestä huolehtii Valtiokonttori. Kunnat ja kuntainliitot voivat järjestää vastaavan turvan Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolin tai Kevan kautta. Osa kunnista maksaa kuolemantapauskorvaukset suoraan omista varoistaan.

Seurakuntien osalta turvan hoitaa sopimuksen mukaan joko Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspooli tai seurakunnat maksavat korvaukset suoraan omista varoistaan.

Maatalousyrittäjien ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä ja korvausten maksamisesta huolehtii Maatalousyrittäjien eläkelaitos.

Eräät julkisoikeudelliset yhteisöt, kuten Suomen Pankki ja Kansaneläkelaitos vastaavat henkilöstönsä ryhmähenkivakuutusturvasta itse.

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolin jäsenyhtiöt

Aktia Henkivakuutus Oy
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö
OP-Henkivakuutus Oy
SP-Henkivakuutus Oy