Sivun alasivut:

Korvausmäärät

Korvauksen suuruus määräytyy kuolleen työntekijän iän ja huollettavien lasten lukumäärän perusteella. Jos kuolinsyynä oli tapaturma, maksetaan lisäksi 50 prosentin tapaturmakorotus.

Vakuutetun kuolemasta maksetaan vakuutusehdoissa mainitulle puolisolle leskenosuus sekä vakuutetun edunsaajana oleville lapsille lapsenosuus jokaiselle lapselle. Jos vakuutusehtojen mukaista puolisoa ei ole, jaetaan leskenosuus edunsaajana olevien lasten kesken.

Vuonna 2024 tai sen jälkeen tapahtuneesta kuolemasta leskenosuus on 5 020 – 17 970 euroa, määrä riippuu kuolleen työntekijän iästä.

Korvausmäärät, kun vakuutettu kuollut vuonna 2024 tai sen jälkeen

 
Vakuutetun ikä kuolinhetkellä Leskenosuus
49-vuotias tai nuorempi 17 970 €
50-vuotias 16 790 €
51-vuotias 15 600 €
52-vuotias 14 370 €
53-vuotias 13 190 €
54-vuotias 12 030 €
55-vuotias 10 820 €
56-vuotias 9 640 €
57-vuotias 8 510 €
58-vuotias 7 250 €
59-vuotias 6 070 €
60-vuotias tai vanhempi 5 020 €

Lapsenosuus

8 110 €

Tapaturmakorotus

50 % leskenosuuden ja lapsenosuuksien yhteismäärästä.