Sivun alasivut:

Korvausmäärät

Korvauksen suuruus määräytyy kuolleen työntekijän iän ja huollettavien lasten lukumäärän perusteella. Jos kuolinsyynä oli tapaturma, maksetaan lisäksi 50 prosentin tapaturmakorotus.

Vakuutetun kuolemasta maksetaan vakuutusehdoissa mainitulle puolisolle leskenosuus sekä vakuutetun edunsaajana oleville lapsille lapsenosuus jokaiselle lapselle. Jos vakuutusehtojen mukaista puolisoa ei ole, jaetaan leskenosuus edunsaajana olevien lasten kesken.

Vuonna 2020 tai sen jälkeen tapahtuneesta kuolemasta leskenosuus on 4 660 – 16 720 euroa, määrä riippuu kuolleen työntekijän iästä.

Korvausmäärät, kun vakuutettu kuollut vuonna 2020 tai sen jälkeen

 
Vakuutetun ikä kuolinhetkellä Leskenosuus
49-vuotias tai nuorempi 16 720 €
50-vuotias 15 620 €
51-vuotias 14 510 €
52-vuotias 13 370 €
53-vuotias 12 270 €
54-vuotias 11 190 €
55-vuotias 10 060 €
56-vuotias 8 960 €
57-vuotias 7 910 €
58-vuotias 6 740 €
59-vuotias 5 640 €
60-vuotias tai vanhempi 4 660 €

Lapsenosuus

7 540 €

Tapaturmakorotus

50 % leskenosuuden ja lapsenosuuksien yhteismäärästä.