Sivun alasivut:

Korvausmäärät

Korvauksen suuruus määräytyy kuolleen työntekijän iän ja huollettavien lasten lukumäärän perusteella. Jos kuolinsyynä oli tapaturma, maksetaan lisäksi 50 prosentin tapaturmakorotus.

Vakuutetun kuolemasta maksetaan vakuutusehdoissa mainitulle puolisolle leskenosuus sekä vakuutetun edunsaajana oleville lapsille lapsenosuus jokaiselle lapselle. Jos vakuutusehtojen mukaista puolisoa ei ole, jaetaan leskenosuus edunsaajana olevien lasten kesken.

Vuonna 2023 tai sen jälkeen tapahtuneesta kuolemasta leskenosuus on 4 800 – 17 190 euroa, määrä riippuu kuolleen työntekijän iästä.

Korvausmäärät, kun vakuutettu kuollut vuonna 2023 tai sen jälkeen

 
Vakuutetun ikä kuolinhetkellä Leskenosuus
49-vuotias tai nuorempi 17 190 €
50-vuotias 16 060 €
51-vuotias 14 920 €
52-vuotias 13 750 €
53-vuotias 12 620 €
54-vuotias 11 510 €
55-vuotias 10 350 €
56-vuotias 9 220 €
57-vuotias 8 140 €
58-vuotias 6 930 €
59-vuotias 5 800 €
60-vuotias tai vanhempi 4 800 €

Lapsenosuus

7 760 €

Tapaturmakorotus

50 % leskenosuuden ja lapsenosuuksien yhteismäärästä.