Tietoa sivustojemme saavutettavuudesta

Tvk.fi ja trhv.fi sivustomme on julkaistu 8. syyskuuta 2020. Sivustojen rakenteiden ja sisältöjen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota saavutettavuusvaatimuksien täyttämiseen. 

Tapaturmavakuutuskeskuksen ja Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee verkkopalvelujamme www.tvk.fi sekä trhv.fi. Seloste on laadittu 22.09.2020 ja sitä on päivitetty joukukuussa 2021. Olemme käyttäneet palveluidemme saavutettavuuden arvioimisessa ulkopuolista asiantuntijaa.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Verkkopalvelumme täyttävät saavutettavuusvaatimukset suurimmaksi osaksi. Palveluissamme on myös sisältöä, joka ei täytä täysin saavutettavuusvaatimuksia.

Verkkopalvelumme ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

Vuosia 2019-2021 koskevat haittarahan kertakorvaustaulukot, jotka on julkaistu 23.9.2018 jälkeen, eivät ole saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Etsimme keinoja tarjota haittarahan kertakorvaustaulukoiden sisältö käyttäjäystävällisemmin ja saavutettavuusvaatimukset täyttävästi.

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen sähköinen korvauslomake ei täytä saavutettavuusvaatimuksia. Kevään 2022 kuluessa nykyinen sähköinen korvauslomake korvataan uudella, saavutettavalla sähköisellä korvauslomakkeella.

Osassa korvaustarinoiden kuvituskuvista puuttuu merkintä kuvituskuvasta tai kuvan vaihtoehtoinen teksti. 

Tilastoja esittelevät kuvaajat ovat kuvia, joiden tekstivastineet kertovat kaavion tarkoituksen ja tyypin. Kaavion data ei ole tarjolla sanallisessa muodossa.

Haitarielementit: Haitarielementeissä ei ole aktiivisia kontrolleja (a, button), minkä vuoksi ruudunlukija tulkitsee ja lukee ne tekstielementeiksi. Haitarit saavat näppäimistökohdistuksen (tabindex-attribuutti), mutta niiden toiminta ja tila ei tule selväksi. Nuolenkärki-kuvake luetaan kuvakkeen nimen mukaisesti (“keyboard_arrow_down”).

Linkki etusivulle: Sivustoilla käytetään yläpalkissa logon sijaan tekstilinkkiä, joka kertoo palvelun nimen. Linkin tarkoitus ja kohde ei kuitenkaan ole itsestään selvä ruudunlukuohjelman käyttäjälle, joka ei näe linkkiä oikeassa kontekstissa.

Tekstikoon suurentaminen: Osa visuaalisista elementeistä ei skaalaudu asianmukaisesti, kun vain tekstiä suurennetaan 200 prosenttiin normaalista: Tekstit voivat leikkautua tai mennä päällekkäin.

HTML-koodin laatu: Palvelun HTML-koodissa on kohtia, jotka eivät noudata standardia. Puutteita on ainakin seuraavissa asioissa: elementtien sallitut attribuutit, attribuuttien hyväksytyt arvot ja puuttuvat attribuutit.

Microsoft on ilmoittanut lopettavansa Internet Explorer (IE) -internetselaimen tuen elokuussa 2021. Paremman käyttökokemuksen varmistamiseksi suosittelemme lataamaan IE:n sijaan jonkun muun selaimen, mikäli se on mahdollista.

Verkkopalveluidemme ei saavutettava sisältö, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin

Kaikki sivustoillamme oleva sisältö ei kuulu lainsäädännön piiriin. Sivustoillamme on pdf- ja execel-tiedostoja, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018 ja jotka eivät ole saavutettavia.

Lisäksi sivustoillamme on videoita ja animaatioita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020 ja jotka eivät ole kaikilta osiltaan saavutettavia.

Näiden tiedostojen sisältöjä saavutettavassa muodossa voi pyytää sähköpostilla osoitteesta TVKviestinta@tvk.fi.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalveluissamme?

Kerro puutteesta meille alla olevalla verkkolomakkeella ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

 

Palautteesi TVK:n tai trhv.fi-verkkosivujen saavutettavuudesta