Skydd för anställda och anhöriga

Grupplivförsäkringen för arbetstagare (TRHV) är en livförsäkring som arbetsgivaren tecknar och bekostar för sina anställda. Dödsfallsersättningen betalas ut efter den anställdas död, om han eller hon har sådana förmånstagare som avses i villkoren. Grupplivförsäkringen för arbetstagare grundar sig på ett avtal mellan arbetsmarknadsorganisationerna och försäkrade är med vissa undantag alla arbetstagare i ett anställningsförhållande som omfattas av arbetspensionslagarna.

Verksamhetsmodell

Försäkringen tecknas och försäkringspremierna betalas av arbetsgivaren i samband med den lagstadgade olycksfallsförsäkringen via skadeförsäkringsbolaget.

Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool sköter centraliserat utbetalningen av dödsfallsersättningarna.

 

 

Försäkringsvillkor
Ersättningar - Ansökning
Kontakt
;