Sivun alasivut:

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta maksetut korvaukset ilmoitetaan tulorekisteriin vuodesta 2021 alkaen

Tulorekisteriin annettavien ja sieltä jaettavien tietojen määrä kasvaa entisestään, kun 1. tammikuuta 2021 alkaen myös maksetut eläkkeet ja etuudet ilmoitetaan tulorekisteriin. Etuuden maksaja ilmoittaa tulorekisteriin tiedot maksetuista eläkkeistä ja etuuksista. Tulorekisteriin ei ilmoiteta eläke- tai etuuspäätöksen tietoja, eikä tietoa siitä, onko korvausasia vireillä.

Myös Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta maksetut korvaukset ilmoitetaan vuodesta 2021 alkaen tulorekisteriin.

Tulonsaajat (yksityishenkilöt) näkevät jatkossa tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa omat palkka-, etuus- ja eläketietonsa. Jos korvauksensaaja huomaa virheen tulorekisteriin ilmoitetuissa etuus- ja eläketiedoissa, hänen tulee olla yhteydessä etuutta maksaneeseen vakuutuslaitokseen tietojen korjaamiseksi.